Translation

<strong>TipImportant:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
239/2190
Context English Polish State
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Jeśli korzystasz z <a href="{url}">Tails</a>, możesz kliknąć dwukrotnie pobrany plik <code>.asc </code>, który zostanie automatycznie zaimportowany do Twojego breloku.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jeśli korzystasz z systemu Mac / Linux, otwórz terminal. Możesz zaimportować klucz za pomocą <code>gpg --import /path/to/key.asc </code>.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
 
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
 
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Prześlij zaszyfrowane zgłoszenie. Będzie mieć taką samą nazwę pliku jak plik niezaszyfrowany, z rozszerzeniem .gpg na końcu (np. <code>roswell_photos.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong> Wskazówka: </strong> Jeśli chcesz pozostać anonimowy, <strong> nie </strong> korzystaj z GPG do podpisania zaszyfrowanego pliku (oznaczeniem <code> --sign </code> lub <code> -s </code>), ponieważ ujawni nam to Twoją tożsamość GPG.
Back to submission page
Powrót do strony zgłoszenia

Loading…

None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>TipImportant:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 265