Translation

Remember, your codename is:
30/270
Context English Polish State
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong> Zalecamy korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
First submission Zaszyfruj swoje zgłoszenie.
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Jeśli po raz pierwszy przesyłasz dokumenty do dziennikarzy, zacznij tutaj.
GET STARTED
Return visit
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above
Select <strong>Advanced Security Settings</strong>
Select <strong>Safest</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done!
Enter Codename Wpisz Kryptonim
Enter your codename Wpisz swój kryptonim
CANCEL ANULUJ
One more thing...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Remember, your codename is: Pamiętaj że twój kryptonim to:
Show Pokaż
Hide Schowaj
Sorry we haven't responded yet!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply.
Submit Files or Messages
You can submit any kind of file, a message, or both. Możesz wysłać plik, wiadomość lub oba.
Submit Messages Wyślij Pliki
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Jeśli korzystasz już z GPG, możesz opcjonalnie zaszyfrować pliki i wiadomości za pomocą naszego <a href="{url}" class="text-link"> klucza publicznego </a> przed przesłaniem. Pliki są szyfrowane w trakcie odbioru przez SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Jeśli korzystasz już z GPG, możesz opcjonalnie zaszyfrować pliki i wiadomości za pomocą naszego <a href="{url}" class="text-link"> klucza publicznego </a> przed przesłaniem. Pliki są szyfrowane w trakcie odbioru przez SecureDrop.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Dowiedz się więcej</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maksymalny rozmiar wysyłania: 500 MB
Read Replies Przeczytaj odpowiedzi
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Otrzymałeś odpowiedź. Aby chronić swoją tożsamość w przypadku, gdyby ktoś odkrył Twój kryptonim, usuń wszystkie odpowiedzi gdy z nimi skończysz. Informuje to Nas również że otrzymałeś naszą odpowiedź. Możesz odpowiedzieć, przesyłając nową wiadomość powyżej.
Delete this reply? Usuń tą odpowiedź?

Loading…

User avatar soniabana

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

Remember, your codename is:
Pamiętaj, że twój kryptonim to:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/lookup.html:7
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 243