Translation

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
333/2830
Context English Polish State
Return to the list of documents for {source_name}… Wróć do listy dokumentów dla {source_name}…
Edit user "{user}" Edycja użytkownika "{user}"
Change Name and Admin Status Zmień nazwę użytkownika &amp; status administracyjny
UPDATE AKTUALIZACJA
Edit your account Edytuj swoje konto
Change Name Zmień Imię/Nazwisko
Reset Password Zresetuj Hasło
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Twoje hasło zostanie natychmiast zmienione, więc musisz je zapisać przed naciśnięciem przycisku "Resetuj hasło".
Please enter your current password and two-factor code. Wprowadź obecne hasło i kod dwuetapowy.
Current Password Aktualne Hasło
Two-factor Code Kod Dwuetapowy
The user's password will be changed to: Hasło użytkownika zostanie zmienione na:
Your password will be changed to: Twoje hasło zostanie zmienione na:
Reset Two-Factor Authentication Zresetuj Uwierzytelnienie Dwuetapowe
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Jeśli dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego użytkownika zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em> Jeśli to zrobisz, upewnij się, że użytkownik jest obecny i gotowy do skonfigurowania urządzenia z nowymi, dwuetapowymi danymi uwierzytelniającymi. W przeciwnym razie utraci dostęp do swojego konta.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Jeśli Twoje dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em> Jeśli to zrobisz, upewnij się, że jesteś gotowy do skonfigurowania nowego urządzenia. W przeciwnym razie utracisz dostęp do swojego konta.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. Aby zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe w aplikacjach mobilnych takich jak FreeOTP, wybierz pierwszą opcję. W przypadku kluczy bezpieczeństwa, takich jak Yubikey, wybierz drugi.
Reset two-factor authentication for mobile apps, such as FreeOTP Zresetuj uwierzytelnianie dwuetapowe dla aplikacji mobilnych, takich jak FreeOTP
RESET MOBILE APP CREDENTIALS Zresetuj dane uwierzytelniające aplikacji mobilnej
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Zresetuj uwierzytelnianie dwuetapowe dla kluczy bezpieczeństwa, jak YubiKey
RESET SECURITY KEY CREDENTIALS Zresetuj dane uwierzytelniające klucza bezpieczeństwa
info icon
Thanks! Dzięki!
SecureDrop will generate a secure encryption key for this source the next time that they log in. Once the key has been generated, a reply box will appear under their collection of documents. You can use this box to write encrypted replies to them. SecureDrop wygeneruje bezpieczny klucz szyfrowania dla tego źródła przy następnym logowaniu. Po wygenerowaniu klucza, pole odpowiedzi pojawi się pod zbiorem dokumentów. Możesz wykorzystać to pole do pisania zaszyfrowanych odpowiedzi.
Continue to the list of documents for {codename}... Przejdź dalej do listy plików dla {codename}...
Download Unread Pobierz Nieodczytane
Download Pobierz
Star Oznacz gwiazdką
Un-star Usuń zaznaczenie gwiazdką
No documents have been submitted! Nie otrzymano żadnych plików!
User avatar anonymous

Suggestion added

Jeśli dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego użytkownika zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em>Jeśli to zrobisz, upewnij się, że użytkownik jest obecny i gotowy do skonfigurowania urządzenia z nowymi, dwuetapowymi danymi uwierzytelniającymi. W przeciwnym razie utraci dostęp do swojego konta.</em>

Suggested change:

Jeśli dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego użytkownika zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em> Jeśli to zrobisz, upewnij się, że użytkownik jest obecny i gotowy do skonfigurowania urządzenia z nowymi, dwuetapowymi danymi uwierzytelniającymi. W przeciwnym razie utraci dostęp do swojego konta.</em>
5 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
Jeśli dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego użytkownika zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em>Jeśli to zrobisz, upewnij się, że użytkownik jest obecny i gotowy do skonfigurowania urządzenia z nowymi, dwuetapowymi danymi uwierzytelniającymi. W przeciwnym razie utraci dostęp do swojego konta.</em>
5 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 177