Translation

Install FreeOTP on your phone
36/290
Context English Polish State
Change Secret
Zmień sekret
HOTP Secret
Sekret HOTP
CONTINUE
DALEJ
Enable FreeOTP
Włącz FreeOTP
You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Jesteś prawie gotowy! Aby dokończyć resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby skonfigurować FreeOTP. Po dodaniu wpisu do swojego konta w aplikacji, wprowadź jeden z 6-cyfrowych kodów z aplikacji, aby potwierdzić, że uwierzytelnianie dwuetapowe jest poprawnie skonfigurowane.
Install FreeOTP on your phone
Zainstaluj FreeOTP w Twoim telefonie
Open the FreeOTP app
Uruchom aplikację FreeOTP
Tap the QR code symbol at the top
Stuknij symbol kodu QR na górze
Your phone will now be in "scanning" mode. When you are in this mode, scan the barcode below:
Twój telefon będzie teraz w trybie "skanowania". Będąc w tym trybie, zeskanuj poniższy kod kreskowy:
Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with your SecureDrop account by entering the following two-factor secret into the app:
Problem z zeskanowaniem kodu? Możesz ręcznie sparować FreeOTP ze swoim kontem SecureDrop poprzez wprowadzenie poniższego, dwuskładnikowego sekretu do aplikacji:
Once you have paired FreeOTP with this account, enter the 6-digit verification code below:
Po sparowaniu FreeOTP z tym kontem, wprowadź poniższy 6-cyfrowy kod weryfikacyjny:

Loading…

kwadronaut

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

Install FreeOTP on your phone
Zainstaluj Google AuthenticatorFreeOTP w Twoim telefonie
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 55