Translation

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
157/1550
Context English Romanian State
Enter Codename Introdu numele de cod
Enter your codename Introdu numele tău de cod
CANCEL RENUNȚĂ
One more thing... Încă ceva...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Dă clic pe butonul <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Identitate nouă</strong> din bara de instrumente a browserului Tor. Îți va șterge activitatea din browserul Tor de pe acest dispozitiv.
Remember, your codename is: Reține, numele tău de cod este:
Show Arată
Hide Ascunde
Sorry we haven't responded yet! Ne cerem scuze că nu am răspuns încă!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Am întâmpinat recent un vârf de activitate pe SecureDrop. Din motive de securitate, crearea canalelor de comunicații bidirecționale a fost întârziată până la următoarea ta autentificare.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Te asigurăm că am reușit să descărcăm ce ai trimis. Revino mai târziu pentru un răspuns.
Submit Files or Messages Trimite fișiere sau mesaje
You can submit any kind of file, a message, or both. Poți trimite orice tip de fișier, un mesaj sau ambele.
Submit Messages Trimite mesaje
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Dacă știi deja cum funcționează GPG, ai opțiunea de a cripta fișierele și mesajele cu <a href="{url}" class="text-link">cheia noastră publică</a> înainte de a le trimite. Fișierele sunt criptate pe măsură ce sunt primite de SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Dacă știi deja cum funcționează GPG, ai opțiunea de a cripta mesajele cu <a href="{url}" class="text-link">cheia noastră publică</a> înainte de a le trimite.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Află mai multe</a>.
Maximum upload size: 500 MB Mărime maximă fișiere la încărcare: 500 MB
Read Replies Citește răspunsurile
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Ai primit un răspuns. Pentru a-ți proteja identitatea în cazul improbabil în care cineva ți-ar afla numele de cod, te rugăm să ștergi toate răspunsurile după ce le-ai citit. Această acțiune ne va anunța că ai aflat că ai primit răspuns. Ne poți răspunde prin trimiterea de noi fișiere și mesaje mai sus.
Delete this reply? Ștergi acest răspuns?
DELETE ALL REPLIES ȘTERGE TOATE RĂSPUNSURILE
Are you finished with the replies? Ai terminat cu răspunsurile?
YES, DELETE ALL REPLIES DA, ȘTERGE TOATE RĂSPUNSURILE
NO, NOT YET NU, NU ÎNCĂ
— No Messages — — Niciun mesaj —
Page not found Pagina nu a fost găsită
Sorry, we couldn't locate what you requested. Ne pare rău, nu am găsit ce căutai.
Important Important
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Ai fost deconectat(ă) din cauza inactivității. Dă clic pe butonul <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Identitate nouă</strong> din bara de instrumente a browserului Tor înainte de a merge mai departe. Îți va șterge activitatea din browserul Tor de pe acest dispozitiv.
Why is there a warning about Tor2Web? De ce sunt avertizat(ă) despre Tor2Web?

Loading…

User avatar Jobava

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
Dacă știi deja cum funcționează GPG, ai opțiunea de a cripta fișierele și mesajele cu <a href="{url}" class="text-link">cheia noastră publică</a> înainte de a le trimite. Fișierele sunt criptate pe măsură ce sunt primite de SecureDrop.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
submission trimitere SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 266