Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
139/1370
Context English Romanian State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Copiază și lipește următoarea adresă în browser și urmează instrucțiunile pentru a descărca și instala browserul Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Dacă descărcarea browserului Tor poate trezi suspiciuni și este mai puțin probabil ca furnizorul tău de e-mail să fie monitorizat, poți trimite un e-mail la <pre>gettor@torproject.org</pre> și un robot electronic îți va răspunde cu instrucțiuni.
Why download the team's public key?
De ce să descarc cheia publică a echipei?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop criptează fișierele și mesajele după ce sunt trimise. Criptarea mesajelor și a fișierelor înainte de a le trimite poate asigura un strat suplimentar de securitate în tranzit, înainte ca datele tale să ajungă la serverul SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Dacă știi deja cum funcționează programul de criptare GPG, îl poți folosi pentru a cripta chiar tu ce trimiți. Pentru aceasta:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Descarcă</a> cheia publică. Va fi salvată într-un fișier denumit:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
Importă cheia în inelul de securitate GPG.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Dacă folosești <a href="{url}">Tails</a>, poți da dublu clic pe fișierul <code>.asc</code> pe care l-ai descărcat și va fi importat automat în inelul tău de securitate.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Dacă folosești macOS sau Linux, deschide terminalul. Poți importa cheia cu:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Criptează fișierele trimise. Deschide terminalul și introdu această comandă gpg:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>

Loading…

Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Descarcă</a> cheia publică. Va fi salvată într-un fișier denumit:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
12 days ago
robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Descarcă</a> cheia publică. Cheia publică este un fișier text cu extensia <code>.ascVa fi salvată într-un fișier denumit:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
13 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 258