Translation

Cannot be longer than {max_chars} characters.
48/450
Context English Romanian State
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. A apărut o problemă la verificarea datelor pentru autentificarea cu doi factori. Te rugăm să încerci din nou.
Image updated. Imaginea a fost actualizată.
Preferences saved. Preferințele au fost salvate.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. A apărut o eroare la parola generată automat. Utilizatorul nu a fost creat. Te rugăm să încerci din nou.
Username "{user}" already taken. Numele de utilizator „{user}” este deja folosit.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. A apărut o eroare la salvarea utilizatorului în baza de date. Te rugăm să îți informezi administratorul.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Codul de autentificare cu doi factori al utilizatorului „{user}” a fost verificat cu succes.
Name not updated: {} Nume neactualizat: {}
Deleted user '{user}'. Utilizatorul „{user}” a fost șters.
Test alert sent. Please check your email. A fost transmisă alerta de test. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
{source_name}'s collection deleted. Colecția lui {source_name} a fost ștearsă.
No collections selected. Nu a fost selectată nicio colecție.
Only admins can access this page. Doar administratorii pot accesa această pagină.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. Secretele HOTP au 40 de caractere lungime - ai introdus {num_chars}.
Must be at least {min_chars} characters long. Trebuie să aibă cel puțin {min_chars} caractere.
Cannot be longer than {max_chars} characters. Nu poate avea mai mult de {max_chars} caractere.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Acest nume de utilizator este nevalid deoarece este rezervat pentru utilizare internă de către software.
This field is required. Acest câmp este obligatoriu.
You cannot send an empty reply. Nu poți trimite un răspuns gol.
File required. Trebuie să existe un fișier.
You can only upload PNG image files. Poți încărca doar fișiere de imagini PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. A apărut o eroare neașteptată! Te rugăm să îți informezi administratorul.
Thanks. Your reply has been stored. Îți mulțumim. Răspunsul tău a fost stocat.
No collections selected for download. Nu a fost selectată nicio colecție pentru descărcare.
No collections selected for deletion. Nu a fost selectată nicio colecție pentru ștergere.
No unread submissions for this source. Nu sunt trimiteri necitite de la această sursă.
Account updated. Contul a fost actualizat.
Login failed. Autentificarea a eșuat.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Te rugăm să aștepți cel puțin {seconds} secundă înainte de a te autentifica din nou.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Te rugăm să aștepți un cod nou de la aplicația mobilă pentru autentificarea cu doi factori sau cheia de securitate înainte de a încerca din nou.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Secret cu format nevalid: trebuie folosite doar litere de la A la F și cifre de la 0 la 9.

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Nu poate avea mai mult de {max_chars} caractere.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Câmpul nNu poate avea mai mult de {max_chars} caractere.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Field cCan not be morelonger than {max_chars} characters.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/forms.py:35
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 21