Translation

CANCEL
7/100
Context English Romanian State
SUBMIT DOCUMENTS TRIMITE DOCUMENTE
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Nivelul de securitate</strong></a> din browserul tău Tor este prea slab. Folosește butonul <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;din bara de instrumente a browserului pentru a-l schimba.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor pentru a accesa SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor în versiunea pentru calculator ca să accesezi SecureDrop, deoarece Orfox nu oferă același nivel de securitate și anonimitate.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
First submission Prima trimitere
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Este prima dată când trimiți ceva pe SecureDrop? Începe de aici.
GET STARTED ÎNCEPE
Return visit Am revenit
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Ai deja un nume de cod? Vezi dacă ai primit răspunsuri sau trimite ceva nou.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Dă click pe <img src="{icon}" alt="shield icon"> în bara de instrumente de mai sus
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Selectează <strong>Setări avansate de securitate</strong>
Select <strong>Safest</strong> Selectează <strong>Cele mai sigure</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Reîmprospătează pagina</a>, și ai terminat!
Enter Codename Introdu numele de cod
Enter your codename Introdu numele tău de cod
CANCEL RENUNȚĂ
One more thing... Încă ceva...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Dă clic pe butonul <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Identitate nouă</strong> din bara de instrumente a browserului Tor. Îți va șterge activitatea din browserul Tor de pe acest dispozitiv.
Remember, your codename is: Reține, numele tău de cod este:
Show Arată
Hide Ascunde
Sorry we haven't responded yet! Ne cerem scuze că nu am răspuns încă!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Am întâmpinat recent un vârf de activitate pe SecureDrop. Din motive de securitate, crearea canalelor de comunicații bidirecționale a fost întârziată până la următoarea ta autentificare.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Te asigurăm că am reușit să descărcăm ce ai trimis. Revino mai târziu pentru un răspuns.
Submit Files or Messages Trimite fișiere sau mesaje
You can submit any kind of file, a message, or both. Poți trimite orice tip de fișier, un mesaj sau ambele.
Submit Messages Trimite mesaje
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Dacă știi deja cum funcționează GPG, ai opțiunea de a cripta fișierele și mesajele cu <a href="{url}" class="text-link">cheia noastră publică</a> înainte de a le trimite. Fișierele sunt criptate pe măsură ce sunt primite de SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Dacă știi deja cum funcționează GPG, ai opțiunea de a cripta mesajele cu <a href="{url}" class="text-link">cheia noastră publică</a> înainte de a le trimite.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Află mai multe</a>.
Maximum upload size: 500 MB Mărime maximă fișiere la încărcare: 500 MB

Loading…

User avatar robbpa

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

CANCEL
RENUNȚĂ
2 years ago
User avatar Jobava

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

CANCEL
RENUNȚĂ
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 253