Translation

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
79/700
Context English Romanian State
Select None Nu selecta nimic
Are you sure you want to delete the user {username}? Sigur vrei să ștergi utilizatorul {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Sigur vrei să resetezi autentificarea cu doi factori pentru {username}?
Login to access the journalist interface Autentifică-te pentru acces la interfața jurnalistului
Password Parolă
Show password Arată parola
LOG IN CONECTARE
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>AVERTISMENT:&nbsp;</strong> Se pare că folosești Tor2Web. Acest serviciu <strong>&nbsp;nu oferă&nbsp;</strong> anonimitate. <a href="{url}">De ce este periculos?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Câmpul trebuie să aibă între 1 și {max_codename_len} caractere.
Invalid input. Date introduse nevalide.
Write a message. Scrie un mesaj.
Message text too long. Textul mesajului este prea lung.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted. Blocurile mari de text trebuie încărcate ca fișier, nu copiate și lipite.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Ai fost redirecționat(ă) pentru că ești deja autentificat(ă). Dacă vrei să creezi un cont nou trebuie să te deconectezi mai întâi.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page. Ești deja conectat(ă). Te rugăm să îți verifici numele de cod de mai sus, pentru că poate diferi de cel afișat în pagina anterioară.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. A apărut o problemă temporară la crearea contului. Te rugăm să încerci din nou.
You must enter a message or choose a file to submit. Trebuie să introduci un mesaj sau să alegi un fișier de trimis.
You must enter a message. Trebuie să introduci un mesaj.
Thanks! We received your message. Îți mulțumim! Am primit mesajul tău.
Thanks! We received your document. Îți mulțumim! Am primit documentul tău.
Thanks! We received your message and document. Îți mulțumim! Am primit mesajul și documentul.
Reply deleted Răspunsul a fost șters
All replies have been deleted Toate răspunsurile au fost șterse
Sorry, that is not a recognized codename. Ne pare rău, acesta nu este un nume de cod recunoscut.
Protecting Journalists and Sources Pentru protecția jurnaliștilor și a surselor
LOG OUT DECONECTARE
Server error Eroare de server
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Ne pare rău, site-ul a întâmpinat o eroare și nu a reușit să finalizeze procesarea cererii tale.
Look up a codename... Caută un nume de cod...
Success! Succes!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Îți mulțumim că ne-ai trimis aceste informații. Te rugăm să revii mai târziu pentru a citi răspunsurile.

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
A apărut o problemă temporară la crearea contului. Te rugăm să încerci din nou.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
A apărut o problemă la verificarea datelor pentru autentificarea cu doi factortemporară la crearea contului. Te rugăm să încerci din nou.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

There was a problem verifying the two-factor codetemporary problem creating your account. Please try again.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_app/main.py:80
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 179