Translation

Image updated.
28/140
Context English Romanian State
{time} ago acum {time}
You have been logged out due to inactivity. Ai fost deconectat(ă) din cauza inactivității.
You have been logged out due to password change Ai fost deconectat(ă) în urma schimbării parolei
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Parolă sau cod de autentificare cu doi factori greșit(ă).
Your two-factor credentials have been reset successfully. Datele pentru autentificarea cu doi factori au fost resetate cu succes.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. A apărut o problemă la verificarea datelor pentru autentificarea cu doi factori. Te rugăm să încerci din nou.
Image updated. Imaginea a fost actualizată.
Preferences saved. Preferințele au fost salvate.
Preferences not updated. Preferințele nu au fost actualizate.
Failed to update organization name. Eșec la actualizarea denumirii organizației.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. A apărut o eroare la parola generată automat. Utilizatorul nu a fost creat. Te rugăm să încerci din nou.
Username "{user}" already taken. Numele de utilizator „{user}” este deja folosit.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. A apărut o eroare la salvarea utilizatorului în baza de date. Te rugăm să îți informezi administratorul.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Codul de autentificare cu doi factori al utilizatorului „{user}” a fost verificat cu succes.
Name not updated: {} Nume neactualizat: {}
Deleted user '{user}'. Utilizatorul „{user}” a fost șters.
Test alert sent. Please check your email. A fost transmisă alerta de test. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
Success! Succes!
The account and data for the source {} have been deleted. Contul și datele aferente sursei {} au fost șterse.
Nothing Selected Nimic selectat
You must select one or more items. Trebuie să selectezi unul sau mai multe elemente.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Descărcarea a eșuat deoarece nu a fost găsit un fișier. Un administrator poate găsi mai multe informații în sistem și în jurnalele de monitorizare.

Loading…

User avatar robbpa

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Image updated.
Imaginea a fost actualizată.
2 years ago
User avatar robbpa

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Image updated.
Imagine actualizată.
2 years ago
User avatar robbpa

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropRomanian

Image updated.
Imagine actualizată.
2 years ago
User avatar Jobava

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

Image updated.
Imaginea a fost actualizată.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 8