Translation

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
81/810
Context English Romanian State
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Oricine îți monitorizează traficul pe internet (statul, furnizorul de internet) poate să te identifice.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Îți recomandăm puternic</strong> să folosești <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">browserul Tor</a> în schimb.
You Should Use Tor Browser Ar trebui să folosești browserul Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Dacă nu folosești browserul Tor, <strong>sunt șanse mari să nu fii anonim(ă)</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Dacă vrei să trimiți informații pe SecureDrop, <strong>îți recomandăm puternic</strong> să instalezi browserul Tor și să îl folosești pentru a accesa site-ul nostru în siguranță și anonim.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Copiază și lipește următoarea adresă în browser și urmează instrucțiunile pentru a descărca și instala browserul Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Dacă descărcarea browserului Tor poate trezi suspiciuni și este mai puțin probabil ca furnizorul tău de e-mail să fie monitorizat, poți trimite un e-mail la <pre>gettor@torproject.org</pre> și un robot electronic îți va răspunde cu instrucțiuni.
Why download the team's public key? De ce să descarc cheia publică a echipei?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop criptează fișierele și mesajele după ce sunt trimise. Criptarea mesajelor și a fișierelor înainte de a le trimite poate asigura un strat suplimentar de securitate în tranzit, înainte ca datele tale să ajungă la serverul SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Dacă știi deja cum funcționează programul de criptare GPG, îl poți folosi pentru a cripta chiar tu ce trimiți. Pentru aceasta:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Descarcă</a> cheia publică. Va fi salvată într-un fișier denumit:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Importă cheia în inelul de securitate GPG.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Dacă folosești <a href="{url}">Tails</a>, poți da dublu clic pe fișierul <code>.asc</code> pe care l-ai descărcat și va fi importat automat în inelul tău de securitate.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Dacă folosești macOS sau Linux, deschide terminalul. Poți importa cheia cu:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Criptează fișierele trimise. Deschide terminalul și introdu această comandă gpg:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Încarcă trimiterea criptată. Va avea aceeași denumire de fișier ca fișierul necriptat, dar cu .gpg la sfârșit (de ex. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Important:</strong> Dacă vrei să rămâi anonim(ă), <strong>nu folosi</strong> GPG pentru a semna fișiere criptate (cu argumentul <code>--sign</code> sau <code>-s</code>) pentru că ne va dezvălui identitatea ta GPG.
Back to submission page Înapoi la pagina de trimitere

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
4 months ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
4 months ago
User avatar robbpa

Marked for edit

SecureDrop / SecureDropRomanian

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 298