Translation

The password you submitted is invalid. Password not changed.
60/600
Context English Romanian State
You can only upload PNG image files. Poți încărca doar fișiere de imagini PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. A apărut o eroare neașteptată! Te rugăm să îți informezi administratorul.
Thanks. Your reply has been stored. Îți mulțumim. Răspunsul tău a fost stocat.
No collections selected for download. Nu a fost selectată nicio colecție pentru descărcare.
No collections selected for deletion. Nu a fost selectată nicio colecție pentru ștergere.
No unread submissions for this source. Nu sunt trimiteri necitite de la această sursă.
Account updated. Contul a fost actualizat.
Login failed. Autentificarea a eșuat.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Te rugăm să aștepți cel puțin {seconds} secundă înainte de a te autentifica din nou.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Te rugăm să aștepți un cod nou de la aplicația mobilă pentru autentificarea cu doi factori sau cheia de securitate înainte de a încerca din nou.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Secret cu format nevalid: trebuie folosite doar litere de la A la F și cifre de la 0 la 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Secret cu format nevalid: lungimea este impară. Ai tastat greșit secretul?
Submission deleted. {num} trimitere a fost ștearsă.
{num} collection deleted {num} colecție a fost ștearsă
Name updated. Numele a fost actualizat.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Parola introdusă este nevalidă. Parola nu a fost modificată.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. A apărut o eroare și este posibil ca noua parolă să nu fi fost salvată corect. Pentru a evita pierderea accesului la cont, trebuie să resetezi din nou parola.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Parola a fost actualizată. Nu uita să o salvezi în baza ta de date KeePassX. Parola nouă este:
No unread submissions in selected collections. Nicio trimitere necitită în colecțiile selectate.
Close Închide
Cancel Renunță
1 doc 1 document
1 message 1 mesaj
1 unread {num_unread} necitit
Change Secret Schimbă secretul
HOTP Secret Secret HOTP
CONTINUE CONTINUĂ
Enable FreeOTP Activează FreeOTP
You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. Aproape că ai terminat! Pentru a finaliza resetarea autentificării cu doi factori, urmează instrucțiunile de mai jos și configurează FreeOTP. După ce ai adăugat contul în aplicație, introdu unul dintre codurile de 6 cifre din aplicație pentru a confirma că autentificarea cu doi factori este setată corect.
Install FreeOTP on your phone Instalează FreeOTP pe telefon
Open the FreeOTP app Deschide aplicația FreeOTP

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Parola introdusă este nevalidă. Parola nu a fost modificată.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

The password you submitted is invalid. Password not changed.
AiParola introdus o parolă greșită!ă este nevalidă. Parola nu a fost schimbmodificată.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

You submitted a bad password!The password you submitted is invalid. Password not changed.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/utils.py:357
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 41