Translation

Change Name and Admin Status
40/280
Context English Romanian State
Instance Configuration Configurarea instanței
Alerts Alerte
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Trimite un mesaj criptat pe e-mail pentru a verifica dacă alertele OSSEC funcționează corect:
SEND TEST OSSEC ALERT TRIMITE ALERTĂ OSSEC DE PROBĂ
Logo Image Imagine logo
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Aici poți actualiza imaginea afișată pe interfețele web SecureDrop:
Recommended size: 500px * 450px Mărime recomandată: 500px * 450px
UPDATE LOGO ACTUALIZEAZĂ LOGO
Submission Preferences Preferințe de trimitere
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Împiedică sursele să încarce documente. Sursele vor putea să trimită mesaje în continuare.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES ACTUALIZEAZĂ PREFERINȚELE DE TRIMITERE
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Următorul fișier a fost selectat pentru <strong>ștergere definitivă</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES ȘTERGE DEFINITIV FIȘIERELE
Return to the list of documents for {source_name}… Întoarcere la lista de documente pentru {source_name}…
Edit user "{user}" Editează utilizatorul „{user}”
Change Name and Admin Status Schimbă numele și rolul de administrator
UPDATE ACTUALIZEAZĂ
Edit your account Editează-ți contul
Change Name Schimbă numele
Reset Password Resetează parola
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop folosește parole generate automat prin metoda diceware.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Parola ta va fi schimbată imediat, așa că va trebui să o salvezi înainte de a apăsa butonul „Resetează parola”.
Please enter your current password and two-factor code. Te rugăm să introduci parola actuală și codul de autentificare cu doi factori.
Current Password Parolă actuală
Two-factor Code Cod de autentificare cu doi factori
The user's password will be changed to: Parola utilizatorului va fi schimbată în:
Your password will be changed to: Parola ta va fi schimbată în:
Reset Two-Factor Authentication Resetează autentificarea cu doi factori
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Dacă acreditările de autentificare cu doi factori ale unui utilizator au fost pierdute sau compromise, le poți reseta aici.<em>Dacă le resetezi, asigură-te că utilizatorul este prezent și gata să-și seteze dispozitivul folosind noile acreditări cu doi factori de autentificare, altminteri nu va mai putea intra în cont.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Dacă ți-ai pierdut propriile acreditări de autentificare cu doi factori sau au fost compromise ori ai un dispozitiv nou, le poți reseta aici. <em>Dacă le resetezi, asigură-te că ești gata să-ți setezi noul dispozitiv, altminteri nu vei mai putea intra în cont.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. Ca să resetezi autentificarea cu doi factori pentru aplicații de dispozitive mobile, precum FreeOTP, alege prima opțiune. Pentru dispozitive fizice de autentificare, cum este cheia Yubikey, alege a doua opțiune.

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Change Name and Admin Status
Schimbă numele și rolul de administrator
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Change Name and Admin Status
Schimbă numele &amp;și rolul de administrator
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Change Name &amp;and Admin Status
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 130