Translation

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
226/1910
Context English Romanian State
LOG OUT DECONECTARE
Server error Eroare de server
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Ne pare rău, site-ul a întâmpinat o eroare și nu a reușit să finalizeze procesarea cererii tale.
Look up a codename... Caută un nume de cod...
Success! Succes!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Îți mulțumim că ne-ai trimis aceste informații. Te rugăm să revii mai târziu pentru a citi răspunsurile.
Forgot your codename? Ți-ai uitat numele de cod?
Powered by Oferit de
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Notă: Partajarea de documente sensibile te poate supune la riscuri, chiar și când folosești Tor sau SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop este un proiect al Fundației Freedom of the Press.
Welcome Bine ai venit
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Te rugăm să îți notezi acest nume de cod și să-l păstrezi într-un loc sigur sau să-l memorezi.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Pe viitor, vei folosi acest nume de cod pentru a primi mesaje de la echipa noastră ca răspuns la ce vei transmite în ecranul următor.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Deoarece noi nu urmărim utilizatorii serviciului nostru <strong>SecureDrop</strong>,
în vizitele tale ulterioare, acest nume de cod va fi singura metodă prin care vom putea comunica cu tine
în caz că avem întrebări sau dorim să ne trimiți informații suplimentare. Spre deosebire de parole, numele de cod pierdute nu mai pot fi recuperate.
SUBMIT DOCUMENTS TRIMITE DOCUMENTE
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Nivelul de securitate</strong></a> din browserul tău Tor este prea slab. Folosește butonul <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;din bara de instrumente a browserului pentru a-l schimba.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor pentru a accesa SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor în versiunea pentru calculator ca să accesezi SecureDrop, deoarece Orfox nu oferă același nivel de securitate și anonimitate.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
First submission Prima trimitere
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Este prima dată când trimiți ceva pe SecureDrop? Începe de aici.
GET STARTED ÎNCEPE
Return visit Am revenit
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Ai deja un nume de cod? Vezi dacă ai primit răspunsuri sau trimite ceva nou.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Dă click pe <img src="{icon}" alt="shield icon"> în bara de instrumente de mai sus
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Selectează <strong>Setări avansate de securitate</strong>
Select <strong>Safest</strong> Selectează <strong>Cele mai sigure</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Reîmprospătează pagina</a>, și ai terminat!
Enter Codename Introdu numele de cod
Enter your codename Introdu numele tău de cod
CANCEL RENUNȚĂ
One more thing... Încă ceva...

Loading…

User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Nivelul de securitate</strong></a> din browserul tău Tor este prea slab. Folosește butonul <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;din bara de instrumente a browserului șipentru a-l schimbă-lea.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>SetărileNivelul de securitate</strong></a> din browserul tău Tor sunteste prea slabe. Folosește butonul <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;din bara de instrumente a browserului și schimbă-le.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security SettingLevel</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:16
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 204