Translation

Test alert sent. Please check your email.
67/410
Context English Romanian State
You have been logged out due to password change Ai fost deconectat(ă) în urma schimbării parolei
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Parolă sau cod de autentificare cu doi factori greșit(ă).
Your two-factor credentials have been reset successfully. Datele pentru autentificarea cu doi factori au fost resetate cu succes.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. A apărut o problemă la verificarea datelor pentru autentificarea cu doi factori. Te rugăm să încerci din nou.
Image updated. Imaginea a fost actualizată.
Preferences saved. Preferințele au fost salvate.
Preferences not updated. Preferințele nu au fost actualizate.
Failed to update organization name. Eșec la actualizarea denumirii organizației.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. A apărut o eroare la parola generată automat. Utilizatorul nu a fost creat. Te rugăm să încerci din nou.
Username "{user}" already taken. Numele de utilizator „{user}” este deja folosit.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. A apărut o eroare la salvarea utilizatorului în baza de date. Te rugăm să îți informezi administratorul.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Codul de autentificare cu doi factori al utilizatorului „{user}” a fost verificat cu succes.
Name not updated: {} Nume neactualizat: {}
Deleted user '{user}'. Utilizatorul „{user}” a fost șters.
Test alert sent. Please check your email. A fost transmisă alerta de test. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
Success! Succes!
The account and data for the source {} have been deleted. Contul și datele aferente sursei {} au fost șterse.
Nothing Selected Nimic selectat
You must select one or more items. Trebuie să selectezi unul sau mai multe elemente.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Descărcarea a eșuat deoarece nu a fost găsit un fișier. Un administrator poate găsi mai multe informații în sistem și în jurnalele de monitorizare.
Only admins can access this page. Doar administratorii pot accesa această pagină.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. Secretele HOTP au 40 de caractere lungime - ai introdus {num}.
Must be at least {num} character long. Trebuie să aibă cel puțin {num} caracter.
Cannot be longer than {num} character. Nu poate avea mai mult de {num} caracter.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Acest nume de utilizator este nevalid deoarece este rezervat pentru utilizare internă de către software.
This field is required. Acest câmp este obligatoriu.
You cannot send an empty reply. Nu poți trimite un răspuns gol.
File required. Trebuie să existe un fișier.
You can only upload PNG image files. Poți încărca doar fișiere de imagini PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. A apărut o eroare neașteptată! Te rugăm să îți informezi administratorul.

Loading…

User avatar robbpa

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă fost transmisă alerta de test. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
11 months ago
User avatar robbpa

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
2 years ago
User avatar Jobava

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă. PoTe rugăm să îți verificai e-mail-ul tău.
2 years ago
User avatar robbpa

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alertă de test trimisă. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
2 years ago
User avatar robbpa

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alertă de test trimisă. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
2 years ago
User avatar robbpa

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă. Te rugăm să îți verifici e-mailul.
2 years ago
User avatar Jobava

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă. Poți verifica e-mail-ul tău.
2 years ago
User avatar Jobava

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

Test alert sent. Please check your email.
Alerta de test a fost trimisă. Poți verifica e-mail-ul.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 18