Translation

Incorrect password or two-factor code.
51/380
Context English Slovak State
{time} ago pred {time}
You have been logged out due to inactivity. Boli ste odhlásení z dôvodu nečinnosti.
You have been logged out due to password change Kvôli zmene hesla ste boli odhlásení
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Nesprávne heslo alebo kód dvojfaktorového overenia.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše údaje dvojfaktorového overovania boli úspešne resetované.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Vyskytla sa chyba pri overovaní dvojfaktorového kódu. Prosím, skúste to znova.
Image updated. Obrázok bol aktualizovaný.
Preferences saved. Preferencie uložené.
Preferences not updated. Preferencie neboli aktualizované.
Failed to update organization name. Aktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím, skúste to znova.
Username "{user}" already taken. Prihlasovacie meno „{user}“ je už obsadené.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím, kontaktujte administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Kód dvojfaktorového overenia pre používateľa "{user}" bol úspešne overený.
Name not updated: {} Meno nebolo aktualizované: {}
Deleted user '{user}'. Používateľ '{user}' bol vymazaný.
Test alert sent. Please check your email. Testovacie upozornenie odoslané. Prosím, skontrolujte si svoj e-mail.
Success! Úspech!
The account and data for the source {} have been deleted. Účet a dáta pre zdroj {} boli zmazané.

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Incorrect password or two-factor code.
Nesprávne heslo alebo overovací kódkód dvojfaktorového overenia.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Incorrect password or two-factor code.
Nesprávne heslo alebo overovací kód.
a year ago
Browse all component changes
User avatar Atalanttore

Resolved comment

What do you mean with 'two-factor code'?

3 years ago

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 5