Translation

You have been logged out due to inactivity.
41/430
Context English Slovak State
{time} ago pred {time}
You have been logged out due to inactivity. Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti.
You have been logged out due to password change Boli ste odhlásený/á z dôvodu zmeny hesla
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Nesprávne heslo alebo kód dvojfaktorového overenia.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše údaje dvojfaktorového overovania boli úspešne resetované.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Vyskytla sa chyba pri overovaní dvojfaktorového kódu. Prosím, skúste to znova.
Image updated. Obrázok bol aktualizovaný.
Preferences saved. Preferencie uložené.
Preferences not updated. Preferencie neboli aktualizované.
Failed to update organization name. Aktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím, skúste to znova.
Username "{user}" already taken. Prihlasovacie meno „{user}“ je už obsadené.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím, kontaktujte administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Kód dvojfaktorového overenia pre používateľa "{user}" bol úspešne overený.
Name not updated: {} Meno nebolo aktualizované: {}
Deleted user '{user}'. Používateľ '{user}' bol vymazaný.

Loading…

User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You have been logged out due to inactivity.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti.
5 months ago
User avatar ekcnl

New contributor

SecureDrop / SecureDropSlovak

New contributor 5 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You have been logged out due to inactivity.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 2