Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
315/3020
Context English Slovak State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Toto krycie meno budete v budúcnosti používať na prijímanie odpovedí od nášho tímu ako odpoveď k tomu, čo zašlete na nasledujúcej obrazovke.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Keďže nesledujeme používateľov služby <strong>SecureDrop</strong>
, toto krycie meno je jediný spôsob ako s vami budeme môcť v budúcnosti komunikovať, ak budeme mať
otázky, alebo budeme potrebovať ďalšie informácie. Narozdiel od hesiel sa stratené krycie meno nedá obnoviť.
SUBMIT DOCUMENTS
ODOSLAŤ DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečenia</strong></a> vo Vašom Tor prehliadači je príliš nízka. Zmeňte to použím tlačidla s <img src="{icon}" alt="ikonkou štítu"> &nbsp;v paneli nástrojov prehliadača.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame použiť prehliadač Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ho nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame používať desktopovú verziu prehliadača Tor, pretože Orfox neposkytuje rovnakú úroveň zabezpečenia a súkromia ako desktopové verzia.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ju nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
First submission
Prvé podanie
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Podávate cez náš SecureDrop prvýkrát? Začnite tu.
GET STARTED
ZAČAŤ
Return visit
Vraciam sa
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Už máte krycie meno? Skontrolujte odpovede alebo pošlite niečo nové.

Loading…

rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame používať desktopovú verziu prehliadača Tor, pretože Orfox neposkytuje rovnakú úroveň zabezpečenia a súkromia ako desktopové verziea.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ju nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
12 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 206