Translation

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
107/1290
Context English Slovak State
Important
Dôležité
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
Why is there a warning about Tor2Web?
Prečo je tu upozornenie o Tor2Web?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Používanie Tor2Web na pripojenie k SecureDrop neochráni vašu anonymitu.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Ktokoľvek moniturujúci vašu Internetovú komunikáciu (vláda, poskytovateľ pripojenia) vás môže identifikovať.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Odporúčame</strong>použiť <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prehliadač Tor</a>.
You Should Use Tor Browser
Odporúčame použiť prehliadač Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>.
Ak nepoužívate prehliadač Tor, <strong>riskujete svoju anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
Ak chcete poslať informácie do SecureDrop <strong>odporúčame</strong> nainštalovať prehliadač Tor a používať ho na bezpečný a anonymný prístup k našim stránkam.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Skopírujte a vložte nasledujúcu adresu do svojho prehliadača a postupujte podľa inštrukcií na stiahnutie a nainštalovanie prehliadača Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Ak je tu šanca, že sťahovaním prehliadača Tor vzbudíte podozrenie, ale váš mailový poskytovateľ zrejme nie je monitorovaný, môžete poslať správu na adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> a obdržíte automatickú odpoveď s inštrukciami.

Loading…

ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Odporúčame</strong>použiť <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prehliadač Tor</a>.
11 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor bBrowser</a> instead.
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 249