Translation

{time} ago
11/100
Context English Slovak State
{time} ago pred {time}
You have been logged out due to inactivity. Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti.
You have been logged out due to password change Boli ste odhlásený/á z dôvodu zmeny hesla
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Nesprávne heslo alebo kód dvojfaktorového overenia.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše údaje dvojfaktorového overovania boli úspešne resetované.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Vyskytla sa chyba pri overovaní dvojfaktorového kódu. Prosím, skúste to znova.
Image updated. Obrázok bol aktualizovaný.
Preferences saved. Preferencie uložené.
Preferences not updated. Preferencie neboli aktualizované.
Failed to update organization name. Aktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím, skúste to znova.
Username "{user}" already taken. Prihlasovacie meno „{user}“ je už obsadené.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím, kontaktujte administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Kód dvojfaktorového overenia pre používateľa "{user}" bol úspešne overený.
Name not updated: {} Meno nebolo aktualizované: {}

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

{time} ago
pred {time}
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

{time} ago
pred {time}
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 1