Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
150/1370
Context English Swedish State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Kopiera och klistra in följande adress i din webbläsare och följ instruktionerna om hur man laddar ner och installerar Tor Browser:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Om det finns risk att en nedladdning av Tor Browser höjer misstankar, och det är mindre risk att din e-postleverantör är övervakad, kan du skicka ett e-postmeddelande till <pre>gettor@torproject.org</pre> så kommer en bot svara med instruktioner.
Why download the team's public key?
Varför ska du ladda ner vårt teams publika nyckel?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop krypterar filer och meddelanden efter att de har lämnats in. Kryptering av filer och meddelanden före inlämning kan erbjuda ett extra lager av säkerhet innan din information når SecureDrop-servern.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Ifall du redan känner till krypteringsmjukvaran GPG vill du kanske kryptera dina inlämningar själv. Så här gör du:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den kommer att sparas i en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
Importera den till din GPG nyckelring.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Ifall du använder <a href="{url}"> Tails</a> kan du dubbelklicka på <code>.asc</code>-filen du precis laddade ner, så importeras den automatiskt till din nyckelring.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ifall du använder macOS eller Linux, öppna terminalen. Du kan importera nyckeln med kommandot:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Kryptera din inlämning. Öppna terminalen och skriv in följande gpg kommando:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>

Loading…

jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den kommer att sparas somi en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den publika nyckeln är en textfil med filändelsen <code> .asckommer att sparas som en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 258