Translation

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
107/810
Context English Swedish State
Image updated. Bild uppdaterad.
Preferences saved. Inställningar sparade.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Användaren skapades inte. Vänligen försök på nytt.
Username "{user}" already taken. Användarnamnet "{user}" är redan använt.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Det uppstod ett fel när användaren skulle sparas till databasen. Vänligen kontakta din administratör.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Tvåfaktorsautentisering för användaren "{user}" bekräftades.
Name not updated: {} Namn ej uppdaterat: {}
Deleted user '{user}'. Användare '{user}' har tagits bort.
Test alert sent. Please check your email. Test-larm skickat. Vänligen kontrollera din e-post.
{source_name}'s collection deleted. {source_name}s samling har raderats.
No collections selected. Inga samlingar är valda.
Only admins can access this page. Endast administratörer har tillgång till denna sida.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. HOTP-hemligheter är 40 tecken långa - du har fyllt i {num_chars}.
Must be at least {min_chars} characters long. Måste vara minst {min_chars} tecken långt.
Cannot be longer than {max_chars} characters. Kan inte vara längre än {max_chars} tecken.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Detta användarnamn får inte nyttas, av den anledning att det är reserverad av programvaran för intern bruk.
This field is required. Detta fält är obligatoriskt.
You cannot send an empty reply. Du kan inte skicka ett tomt svar.
File required. Fil krävs.
You can only upload PNG image files. Du kan endast ladda upp PNG-bildfiler.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Ett oväntat fel uppstod! Informera din administratör.
Thanks. Your reply has been stored. Tack. Ditt svar har sparats.
No collections selected for download. Inga samlingar valda för nedladdning.
No collections selected for deletion. Inga samlingar har markerats för radering.
No unread submissions for this source. Det finns inga olästa inlämningar från denna källa.
Account updated. Kontot uppdaterat.
Login failed. Inloggningen misslyckades.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Var snäll och vänta åtminstone {seconds} sekund innan du loggar in igen.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Var snäll och vänta på en ny kod från din tvåfaktor-app eller säkerhetsnyckel innan du försöker på nytt.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Ogiltigt format i hemlighet: vänligen använd endast bokstäverna A-F och siffrorna 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Ogiltigt format i hemlighet: ojämn längd. Skrev du fel?
User avatar eckeman

Suggestion added

Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.

Suggested change:

Detta användarnamn får inte nyttas, av den anledningär ogiltigt, pga. att det är reserveradt av programvaran för internt bruk.
a month ago

Loading…

User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn får inte nyttas, av den anledning att det är reserverad av programvaran för intern bruk.
4 months ago
User avatar kingu

New translation

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn får inte nyttas, av den anledning att det är reserverad av programvaran för intern bruk.
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/forms.py:40
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 22