Translation

This is the text of a link to the home page of this SecureDrop instance.

SecureDrop Home
14/150
Context English Swedish State
Write a message. Skriv ett meddelande.
Message text too long. Meddelandet är för långt.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted. Stora block med text måste laddas upp som en fil, inte kopieras och klistras in.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Du omdirigerades eftersom du redan är inloggad. Ifall du vill skapa ett nytt konto, logga ut först.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page. Du är redan inloggad. Kontrollera ditt kodnamn ovan eftersom det kan skilja sig från det som visas på föregående sida.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Det uppstod ett tillfälligt fel vid skapandet av ditt konto. Vänligen försök igen.
You must enter a message or choose a file to submit. Du måste ange ett meddelande eller välja en fil att lämna in.
You must enter a message. Du måste ange ett meddelande.
Thanks! We received your message. Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande.
Thanks! We received your document. Tack! Vi har tagit emot ditt dokument.
Thanks! We received your message and document. Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och dokument.
Reply deleted Svaret har tagits bort
All replies have been deleted Alla svar har tagits bort
Sorry, that is not a recognized codename. Tyvärr, detta kodnamn är okänt.
Protecting Journalists and Sources Skyddar journalister och källor
SecureDrop Home SecureDrop Hem
We're sorry, our SecureDrop is currently offline. Vi ber om ursäkt, men vår SecureDrop är för närvarande offline.
Please try again later. Check our website for more information. Försök igen senare. Läs på vår hemsida för mer information.
LOG OUT LOGGA UT
Server error Serverfel
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Tyvärr uppstod ett fel som gjorde att webbsidan inte kunde genomföra åtgärden.
Look up a codename... Sök ett kodnamn...
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Tack för att du skickade denna information till oss. Kom tillbaka senare och kontrollera om du fått svar.
Forgot your codename? Har du glömt ditt kodnamn?
Powered by Körs på
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Observera: Delning av känsliga dokument kan utsätta dig för risk, även om du använder Tor och SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop är ett projekt från Freedom of the Press Foundation.
Welcome Välkommen
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Vänligen skriv ner detta kodnamn och spara det på en säker plats eller memorera det.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Detta kodnamn är det du kommer att använda vid framtida besök för att ta emot meddelanden från vårt team som svar på det du skickar in på nästa skärm.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Eftersom vi inte spårar användare av vår <strong> SecureDrop</strong>-tjänst,
vid framtida besök, kommer användningen av detta kodnamnet att vara det enda sättet vi har att kommunicera med dig ifall vi har
frågor eller är intresserade av mer information. Till skillnad från lösenord, finns det inget sätt att återställa ett försvunnet kodnamn.

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

SecureDrop Home
SecureDrop Hem
2 months ago
User avatar jonas.waga

New translation

SecureDrop / SecureDropSwedish

SecureDrop Home
SecureDrop Hem
2 months ago
Browse all component changes
User avatar pappasadrian

Source string comment

does this refer to the securedrop instance homepage, or to https://securedrop.org/ ?

2 months ago
User avatar rmol

Source string comment

Sorry all, somehow I didn't receive notifications about these comments. I've added the explanation saying that this points to the instance home page. We will reconsider the text used when no organization name is set. Thanks.

2 months ago

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Explanation

This is the text of a link to the home page of this SecureDrop instance.

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 222