Translation

Username "{user}" already taken.
40/320
Context English Swedish State
{time} ago {time} sedan
You have been logged out due to inactivity. Du har blivit utloggad på grund av inaktivitet.
You have been logged out due to password change Du har blivit utloggad på grund av lösenordsbyte
Incorrect password or two-factor code. Felaktigt lösenord eller tvåfaktorsautentisering.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Din tvåfaktorsautentisering har blivit återställd.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Det uppstod ett fel vid bekräftelse tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
Image updated. Bild uppdaterad.
Preferences saved. Inställningar sparade.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Användaren skapades inte. Vänligen försök på nytt.
Username "{user}" already taken. Användarnamnet "{user}" är redan använt.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Det uppstod ett fel när användaren skulle sparas till databasen. Vänligen kontakta din administratör.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Tvåfaktorsautentisering för användaren "{user}" bekräftades.
Name not updated: {} Namn ej uppdaterat: {}
Deleted user '{user}'. Användare '{user}' har tagits bort.
Test alert sent. Please check your email. Test-larm skickat. Vänligen kontrollera din e-post.
{source_name}'s collection deleted. {source_name}s samling har raderats.
No collections selected. Inga samlingar är valda.
Only admins can access this page. Endast administratörer har tillgång till denna sida.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. HOTP-hemligheter är 40 tecken långa - du har fyllt i {num_chars}.
Must be at least {min_chars} characters long. Måste vara minst {min_chars} tecken långt.
Cannot be longer than {max_chars} characters. Kan inte vara längre än {max_chars} tecken.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Detta användarnamn får inte nyttas, av den anledning att det är reserverad av programvaran för intern bruk.
This field is required. Detta fält är obligatoriskt.
You cannot send an empty reply. Du kan inte skicka ett tomt svar.
File required. Fil krävs.
User avatar eckeman

Suggestion added

Användarnamnet "{user}" Är upptaget.

Suggested change:

Användarnamnet "{user}" äÄr redan använupptaget.
a month ago

Loading…

User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan använt.
2 years ago
User avatar jonas.waga

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan använt.
2 years ago
User avatar jonas.waga

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan upptageanvänt.
2 years ago
User avatar jonas.waga

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan använt.
2 years ago
User avatar magdapoppins

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan upptaget.
2 years ago
User avatar jenny_d

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" är redan upptaget.
2 years ago
Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{}" är redan upptaget.
2 years ago
Browse all component changes
User avatar bernard

Resolved comment

Is this string used in the same context as "That username is already in use "? 1

If so, would it make sense to make them the same? i.e. replace the words "Username "{user}" already taken." with " Username is already in use"?

It would give some consistency with messages.

2 years ago
User avatar eloquence

Resolved comment

"That username is already in use" has since been removed, see https://github.com/freedomofpress/securedrop/pull/3131/files

4 months ago

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Comments

There are 2 comments for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 10