Translation

This text appears on the button for setting the organization name in the journalist administrative interface.

SET ORGANIZATION NAME
22/210
Context English Swedish State
Delete Confirmation Verifiera radering
Are you sure you want to delete the selected submissions? Är du säker att du vill ta bort de markerade inlämningarna?
DELETE TA BORT
No submissions to display. Inga inlämningar att visa.
You can write a secure reply to the person who submitted these messages and/or files: Du kan skriva ett säkert svar till personen som lämnade dessa meddelanden och/eller filer:
You've flagged this source for reply. Du har flaggat den här källan för svar.
An encryption key will be generated for the source the next time they log in, after which you will be able to reply to the source here. En krypteringsnyckel kommer att genereras till denna källa nästa gång den loggar in, därefter kommer du att kunna svara till källan här.
Click below if you would like to write a reply to this source. Klicka nedan ifall du vill skriva ett svar till denna källa.
FLAG THIS SOURCE FOR REPLY FLAGGA DEN HÄR KÄLLAN FÖR SVAR
Delete Source Account Radera en källa
Are you sure? Är du säker?
Yes, Delete Source Account Ja, radera källan
Instance Configuration Instanskonfiguration
Organization Name Organisationsnamn
Set the organization name used on the SecureDrop web interfaces: Sätt ett organisationsnamn som används på SecureDrops webbsida:
SET ORGANIZATION NAME SÄTT ORGANISATIONSNAMN
Logo Image Logga
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Här kan du uppdatera bilden som visas på SecureDrop-gränssnittet:
Recommended size: 500px * 450px Rekommenderad storlek: 500px * 450px
UPDATE LOGO UPPDATERA LOGGA
Submission Preferences Inlämningsinställningar
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Förhindra källor från att ladda upp dokument. Källor kommer fortfarande kunna skicka meddelanden.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES UPPDATERA INLÄMNINGSINSTÄLLNINGAR
Alerts Larm
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Skicka ett krypterat email för att bekräfta att OSSEC fungerar korrekt:
SEND TEST OSSEC ALERT SKICKA TEST OSSEC-LARM
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Följande fil har valts för <strong> permanent borttagning</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES TA BORT FILER PERMANENT
Return to the list of documents for {source_name}… Återvänd till listan av dokument för {source_name}…
Edit user "{user}" Redigera användaren "{user}"
Change Name and Admin Status Ändra namn och administratörsstatus

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

SET ORGANIZATION NAME
SÄTT ORGANISATIONSNAMN
2 months ago
User avatar jonas.waga

New translation

SecureDrop / SecureDropSwedish

SET ORGANIZATION NAME
SÄTT ORGANISATIONSNAMN
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Explanation

This text appears on the button for setting the organization name in the journalist administrative interface.

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 149