Translation

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {num} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
67/770
75/770

Plural formula: n != 1

Context English Swedish State
Yes, Delete Source Account Ja, radera källan
Instance Configuration Instanskonfiguration
Organization Name Organisationsnamn
Set the organization name used on the SecureDrop web interfaces: Sätt ett organisationsnamn som används på SecureDrops webbsida:
SET ORGANIZATION NAME SÄTT ORGANISATIONSNAMN
Logo Image Logga
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Här kan du uppdatera bilden som visas på SecureDrop-gränssnittet:
Recommended size: 500px * 450px Rekommenderad storlek: 500px * 450px
UPDATE LOGO UPPDATERA LOGGA
Submission Preferences Inlämningsinställningar
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Förhindra källor från att ladda upp dokument. Källor kommer fortfarande kunna skicka meddelanden.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES UPPDATERA INLÄMNINGSINSTÄLLNINGAR
Alerts Larm
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Skicka ett krypterat email för att bekräfta att OSSEC fungerar korrekt:
SEND TEST OSSEC ALERT SKICKA TEST OSSEC-LARM
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Följande fil har valts för <strong> permanent borttagning</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES TA BORT FILER PERMANENT
Return to the list of documents for {source_name}… Återvänd till listan av dokument för {source_name}…
Edit user "{user}" Redigera användaren "{user}"
Change Name and Admin Status Ändra namn och administratörsstatus
UPDATE UPPDATERA
Edit your account Redigera ditt konto
Change Name Ändra namn
Reset Password Återställ lösenord
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop använder automatiskt genererade Diceware-lösenord.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Ditt lösenord kommer att återställas omedelbart, så du behöver spara det innan du klickar "Återställ lösenord" -knappen.
Please enter your current password and two-factor code. Var snäll och ange ditt nuvarande lösenord och tvåfaktorsautentiseringskod.
Current Password Nuvarande lösenord
Two-factor Code Tvåfaktorsautentiseringskod
The user's password will be changed to: Användarens lösenord kommer att ändras till:
Your password will be changed to: Ditt lösenord kommer att ändras till:

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {num} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Följande fil har valts för <strong> permanent borttagning</strong>:
Plural
Följande {num} filer har valts för <strong> permanent borttagning</strong>:
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 160