Translation

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
184/1710
Context English Swedish State
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Ett oväntat fel uppstod! Informera din administratör.
Thanks. Your reply has been stored. Tack. Ditt svar har sparats.
No collections selected for download. Inga samlingar valda för nedladdning.
No collections selected for deletion. Inga samlingar har markerats för radering.
No unread submissions for this source. Det finns inga olästa inlämningar från denna källa.
Account updated. Kontot uppdaterat.
Login failed. Inloggningen misslyckades.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Var snäll och vänta åtminstone {seconds} sekund innan du loggar in igen.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Var snäll och vänta på en ny kod från din tvåfaktor-app eller säkerhetsnyckel innan du försöker på nytt.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Ogiltigt format i hemlighet: vänligen använd endast bokstäverna A-F och siffrorna 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Ogiltigt format i hemlighet: ojämn längd. Skrev du fel?
Submission deleted. Inlämningen har tagits bort.
{num} collection deleted {num} samling har tagits bort
Name updated. Namn uppdaterat.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Lösenordet du angav är ogiltigt! Lösenordet har inte ändrats.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utelåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Lösenord uppdaterat. Glöm inte att spara det i din KeePassX databas. Det nya lösenordet är:
No unread submissions in selected collections. Inga olästa inlämningar i valda samlingar.
Close Stäng
Cancel Avbryt
1 doc 1 dokument
1 message 1 meddelande
1 unread 1 oläst
Change Secret Ändra hemlighet
HOTP Secret HOTP hemlighet
CONTINUE FORTSÄTT
Enable FreeOTP Aktivera FreeOTP
You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. Du är nästan klar! För att avsluta återställningen av din tvåfaktorsautentisering, följ instruktionerna nedanför för att ställa in FreeOTP. Lägg till det här kontot i appen, och ange sedan din sexsiffriga kod från appen för att bekräfta att tvåfaktorsautentiseringen fungerar som den ska.
Install FreeOTP on your phone Installera FreeOTP på din telefon
Open the FreeOTP app Öppna FreeOTP-appen
Tap the QR code symbol at the top Tryck på QRkod-symbolen längst upp
User avatar eckeman

Suggestion added

Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.

Suggested change:

Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utelåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
a month ago

Loading…

User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det kan händaär möjligt att det nya lösenordet inte sparades rätt. Återställ ditt lösenord en gång till, för att vara säker på att du inte skakorrekt. För att undvika att du blir utelåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
2 years ago
User avatar magdapoppins

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Ett fel inträffade. LDet uppstod ett fel, och det kan hända att det nya lösenordet inte sparades eventuellt inte korrekt. För säkerhets skull rekommenderas du återställa ditt lösenord, sårätt. Återställ ditt lösenord en gång till, för att vara säker på att du inte ska blir utelåst från ditt konto.
2 years ago
User avatar magdapoppins

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det kan hända att det nya lösenordet inte sparades rätt. ÅEtt fel inträffade. Lösenordet sparades eventuellt inte korrekt. För säkerhets skull rekommenderas du återställa ditt lösenord en gång till, för att vara säker på att, så du inte ska blir utelåst från ditt konto.
2 years ago
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det framuppstod ett fel, och det kan hända att det nya lösenordet inte sparades rätt. För att förhindra att duÅterställ ditt lösenord en gång till, för att vara säker på att du inte ska blir utelåst från ditt konto, återställ ditt lösenord en gång till.
2 years ago
User avatar jenny_d

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det kan hända att det nya lösenordet inte sparades rätt. Återställ ditt lösenord en gång till, för att vara säker på att du inte ska bli utelåst från ditt konto.
2 years ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Ett fel inträffade. Lösenordet sparades eventuellt inte korrekt. För säkerhets skull rekommenderas du återställa ditt lösenord, så du inte blir utelåst från ditt konto.
2 years ago
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det framstod ett fel, och det kan hända att det nya lösenordet inte sparades rätt. För att förhindra att du blir utlåst från ditt konto, återställ ditt lösenord en gång till.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/utils.py:364
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 42