Translation

Source Accounts
6/150
Context English Swedish State
Cancel Avbryt
starred icon Stjärnmärkt
unstarred icon Ta bort stjärnmärkning
1 doc 1 dokument
1 message 1 meddelande
download icon Ladda ned
1 unread 1 oläst
When the account for a source is deleted: När kontot för en källa raderas:
The source will no longer be able to log in with their codename. Kommer källan inte längre kunna logga in med sitt kodnamn.
You will not be able to send them replies. Du kommer inte kunna skicka källan något svar.
All files and messages from that source will also be destroyed. Alla filer och meddelanden från den källan kommer också att raderas.
Are you sure this is what you want? Är du säker på att detta är det du vill?
Yes, Delete Selected Source Accounts Ja, radera den markerade källan
What would you like to delete? Vad vill du radera?
Files and Messages Filer och meddelanden
Source Accounts Källor
Change Secret Ändra hemlighet
HOTP Secret HOTP hemlighet
CONTINUE FORTSÄTT
Enable FreeOTP Aktivera FreeOTP
You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. Du är nästan klar! För att avsluta återställningen av din tvåfaktorsautentisering, följ instruktionerna nedanför för att ställa in FreeOTP. Lägg till det här kontot i appen, och ange sedan din sexsiffriga kod från appen för att bekräfta att tvåfaktorsautentiseringen fungerar som den ska.
Install FreeOTP on your phone Installera FreeOTP på din telefon
Open the FreeOTP app Öppna FreeOTP-appen
Tap the QR code symbol at the top Tryck på QRkod-symbolen längst upp
Your phone will now be in "scanning" mode. When you are in this mode, scan the barcode below: Nu sätts din telefon i scanningsläge. Scanna streckkoden nedan:
Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with your SecureDrop account by entering the following two-factor secret into the app: Kan ni inte skanna koden? Du kan manuellt koppla FreeOTP med ditt SecureDrop-konto genom att skriva in denna tvåfaktorhemmligheten i FreeOTP:
Once you have paired FreeOTP with this account, enter the 6-digit verification code below: När du har kopplat FreeOTP till kontot, ange sedan den sexsiffriga verifieringskoden nedan:
Enable YubiKey (OATH-HOTP) Aktivera YubiKey (OATH-HOTP)
Once you have configured your YubiKey, enter the 6-digit verification code below: När du har konfigurerat din Yubikey, ange den sexsiffriga verifieringskoden nedan:
Verification code Verifikationskod
SUBMIT SKICKA IN
User avatar kwadronaut

Suggestion added

Källor konton

Suggested change:

Källor konton
a month ago

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Source Accounts
Källor
a month ago
User avatar ekcnl

Comment added

SecureDrop / SecureDropSwedish

@jonas.waga Are you able to verify the suggestion for this string?

a month ago
User avatar kwadronaut

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Source Accounts
Källor konton
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

Source Accounts
a month ago
Browse all component changes
User avatar ekcnl

Translation comment

@jonas.waga Are you able to verify the suggestion for this string?

a month ago

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 70