Translation

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
59/410
Context English Turkish State
Username can contain spaces Kullanıcı adında boşluk karakteri kullanılabilir
Username is case-sensitive Kullanıcı adı büyük-küçük harflere duyarlıdır
First name Ad
Last name Soyad
First name and last name are optional Ad ve soyad isteğe bağlıdır
The user's password will be: Kullanıcının parolası şu olacak:
Is Admin Yönetici
Is using a YubiKey [HOTP] Bir YubiKey [HOTP] kullanıyor
You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. Neredeyse bitti! Yeni kullanıcıyı eklemeyi tamamlamak için, kullanıcıdan aşağıdaki adımları izlemesini ve FreeOTP ile iki aşamalı kimlik doğrulamasını kurmasını isteyin. Uygulamaya bu hesap için bir kayıt eklendiğinde, uygulamanın ürettiği 6 haneli doğrulama kodlarından birini yazmalarını isteyin ve iki aşamalı kimlik doğrulamasının doğru bir şekilde kurulduğunu doğrulayın.
Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with this account by entering the following two-factor secret into the app: Barkodu okutamıyor musunuz? Şu iki aşamalı kimlik doğrulama parolasını uygulamaya yazarak FreeOTP ile bu hesabı el ile eşleştirebilirsiniz:
Once you have configured your YubiKey, enter the 6-digit code below: YubiKey yapılandırmasını tamamladığınızda, aşağıdaki 6 haneli kodu yazın:
<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a> <strong>Güncelleme Gerekiyor:</strong> SecureDrop sunucularınız hala, güvenlik nedenleriyle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan onion hizmetlerinin 2. sürümünü kullanıyor. 2021 yılı Şubat ayında onion hizmetleri 2. sürümü devre dışı bırakılacaktır, bu durumda SecureDrop sunucularınız erişilemez hale gelebilir. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Daha Fazlasını Öğren</a>
Logged on as Oturum açan
Admin Yönetici
Log Out Oturumu Kapat
Powered by <em>SecureDrop {version}</em>. <em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
All Sources Tüm Kaynaklar
The documents are stored encrypted for security. To read them, you will need to decrypt them using GPG. Belgeler güvenlik amacıyla şifrelenmiş bir şekilde saklanmaktadır. Okuyabilmek için GPG kullanarak şifrelerini çözmeniz gerekmektedir.
Download Selected Seçilmişleri İndir
Delete Selected Seçilmişleri Sil
Reply Yanıtla
Read Okunmuş
Unread Okunmamış
Uploaded Document Yüklenen Belge
Message İleti
Delete Confirmation Silme Onayı
Are you sure you want to delete the selected documents? Seçili belgeleri silmek istediğinize emin misiniz?
DELETE SİL
No documents to display. Görüntülenecek bir belge yok.
You can write a secure reply to the person who submitted these documents: Bu belgeleri gönderen kişiye güvenli bir yanıt yazabilirsiniz:
You've flagged this source for reply. Bu kaynağı yanıtlamak amacıyla işaretlediniz.

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
Gücünü <em>SecureDrop {version}</em> tarafından almaktadıdesteklenmektedir.
a month ago
User avatar tekrei

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
a month ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
Gücünü <em>SecureDrop {version}</em> tarafından sağlanmıştalmaktadır.
2 years ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından sağlanmıştır.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/base.html:56
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 93