Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
148/1370
Context English Turkish State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı uygulamasını indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları izleyin:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Tor Tarayıcı uygulamasını indirmenizin şüphe uyandırma olasılığı varsa ve e-posta sağlayıcınızın izlenme olasılığı daha düşük ise, <pre>gettor@torproject.org</pre> adresine bir e-posta atabilirsiniz. Bir bot yapmanız gerekenleri size yanıt olarak gönderir.
Why download the team's public key?
Neden takımın açık anahtarını indirmelisiniz?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop dosya ve iletileri gönderildikleri anda şifreler. Dosya ve iletilerin gönderilmeden önce şifrelenmesi, verilerinizin SecureDrop sunucusuna ulaşmasından önce ek bir güvenlik katmanı sağlar.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
GPG şifreleme yazılımını biliyorsanız, gönderimlerinizi kendiniz şifrelemek isteyebilirsiniz. Bunun için şunları yapın:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar aşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
İndirdiğiniz anahtarı GPG anahtarlığınızda içe aktarın.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
<a href="{url}">Tails</a> kullanıyorsanız, indirdiğiniz <code>.asc</code> dosyasına çift tıklayarak anahtarı otomatik olarak içe aktarabilirsiniz.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Mac veya Linux kullanıyorsanız bir uçbirim (terminal) açın. Anahtarı şu komutla içe aktarabilirsiniz:<p><code>gpg --import /anahtarin/dizini/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Gönderinizi şifreleyin. Uçbirimi açın ve şu gpg komutunu girin:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /gonderi/dizini/gonderi_dosyasi</code>

Loading…

ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar aşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar <code>.asc</code> uzantısına sahip bir metin dosyasıdıraşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
4 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 258