Translation

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
31/380
31/380

Plural formula: n != 1

Context English Turkish State
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Otomatik üretilen parolada bir sorun var. Kullanıcı eklenemedi. Lütfen yeniden deneyin.
Username "{user}" already taken. "{user}" kullanıcı adı başkası tarafından kullanılıyor.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Bu kullanıcı veritabanına kaydedilirken bir sorun çıktı. Lütfen yöneticinizi bilgilendirin.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. "{user}" kullanıcısı için iki aşamalı kimlik doğrulama kodu doğrulandı.
Name not updated: {} Ad güncellenmedi: {}
Deleted user '{user}'. '{user}' kullanıcısı silindi.
Test alert sent. Please check your email. Deneme uyarısı gönderildi. Lütfen e-postanızı denetleyin.
Success! Başarılı!
The account and data for the source {} have been deleted. {} kaynağının hesap bilgileri ve verileri silindi.
Nothing Selected Herhangi Bir Şey Seçilmemiş
You must select one or more items. Bir ya da bir kaç öge seçmelisiniz.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. İndirme işleminiz bir dosya bulunamadığı için başarısız oldu. Bir yönetici sistem ve izleme günlüklerinde sorunla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir.
Only admins can access this page. Bu sayfaya yalnızca yöneticiler erişebilir.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP parolaları 40 karakter uzunluğundadır - sadece {num} karakter yazdınız.
Must be at least {num} character long. {num} karakterden az olamaz.
Cannot be longer than {num} character. {num} karakterden fazla olamaz.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Bu kullanıcı adı geçersiz, çünkü yazılım tarafından içsel olarak kullanıma tahsis edilmiştir.
This field is required. Bu alanın doldurulması zorunludur.
You cannot send an empty reply. Boş bir yanıt gönderemezsiniz.
File required. Dosya gerekli.
You can only upload PNG image files. Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Beklenmeyen bir sorun çıktı! Lütfen sistem yöneticinizi bilgilendirin.
Your reply has been stored. Yanıtınız kaydedildi.
You must select one or more items for download İndirilecek bir ya da bir kaç öge seçmelisiniz
You must select one or more items for deletion Silinecek bir ya da birkaç öge seçmelisiniz
No unread submissions for this source. Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
Account updated. Hesap güncellendi.
<b>Login failed.</b> <b>Oturum açılamadı.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Lütfen yeniden oturum açmayı denemeden önce {num} saniye bekleyin.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Yeniden denemeden önce lütfen iki aşamalı kimlik doğrulama mobil uygulamanızdan yeni bir kod gelmesini bekleyin.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Gizli biçim hatalı: lütfen A-F arasındaki harfleri ve 0-9 arasındaki rakamları kullanın.
User avatar kayazeren

Suggestion added

Singular
{num} karakterden uzun olamaz.
Plural
{num} karakterden uzun olamaz.

Suggested change:

Singular
{num} karakterden fazlauzun olamaz.
Plural
{num} karakterden fazlauzun olamaz.

Failing checks:

Same plurals 4 days ago

Loading…

User avatar kayazeren

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
Singular
{num} karakterden uzun olamaz.
Plural
{num} karakterden uzun olamaz.
4 days ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
Singular
{num} karakterden fazla olamaz.
Plural
En fazla {num} karakter uzunluğunda olabilirden fazla olamaz.
a month ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
Singular
En fazla {num} karakter uzunluğunda olabilirden fazla olamaz.
Plural
En fazla {num} karakter uzunluğunda olabilir.
a month ago
User avatar kayazeren

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
Singular
En fazla {num} karakter yazıuzunluğunda olabilir.
Plural
En fazla {num} karakter yazıuzunluğunda olabilir.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Singular
Cannot be longer than {num} characters.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Same plurals

Some plural forms are translated in the same way

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 27