Translation

No unread submissions for this source.
36/380
Context English Turkish State
You must select one or more items. Bir ileti yazmalısınız.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. İndirme işleminiz bir dosya bulunamadığı için başarısız oldu. Bir yönetici sistem ve izleme günlüklerinde sorunla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir.
Only admins can access this page. Bu sayfaya yalnızca yöneticiler erişebilir.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP parolaları 40 karakter uzunluğundadır - sadece {num} karakter yazdınız.
Must be at least {num} character long. {num} karakterden az olamaz.
Cannot be longer than {num} character. {num} karakterden fazla olamaz.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Bu kullanıcı adı geçersiz, çünkü yazılım tarafından içsel olarak kullanıma tahsis edilmiştir.
This field is required. Bu alanın doldurulması zorunludur.
You cannot send an empty reply. Boş bir yanıt gönderemezsiniz.
File required. Dosya gerekli.
You can only upload PNG image files. Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Beklenmeyen bir sorun çıktı! Lütfen sistem yöneticinizi bilgilendirin.
Your reply has been stored. Teşekkürler. Yanıtınız kaydedildi.
You must select one or more items for download İndirilecek bir derleme seçilmemiş.
You must select one or more items for deletion Silinecek bir derleme seçilmemiş.
No unread submissions for this source. Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
Account updated. Hesap güncellendi.
<b>Login failed.</b> Oturum açılamadı.
Please wait at least {num} second before logging in again. Lütfen yeniden oturum açmayı denemeden önce {num} saniye bekleyin.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Yeniden denemeden önce lütfen iki aşamalı kimlik doğrulama mobil uygulamanızdan yeni bir kod gelmesini bekleyin.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Gizli biçim hatalı: lütfen A-F arasındaki harfleri ve 0-9 arasındaki rakamları kullanın.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Gizli biçim hatalı: Gizli kod tek uzunlukta. Gizli kodu yanlış mı yazdınız?
The item has been deleted. Bütün yanıtlar silindi
No collections selected for deletion. Silinecek bir derleme seçilmemiş.
The account and all data for {n} source have been deleted.
You must select one or more items for deletion. Silinecek bir derleme seçilmemiş.
The files and messages have been deleted. Bütün yanıtlar silindi
Name updated. Ad güncellendi.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Bir sorun çıktı. Yeni parola doğru olarak kaydedilmemiş olabilir. Hesabınızı kullanmaya devam edebilmeniz için parolayı yeniden sıfırlamanız gerekli.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Parola güncellendi. Parolanızı KeePassX veritabanınıza kaydetmeyi unutmayın. Yeni parola:

Loading…

User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

No unread submissions for this source.
Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
3 years ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

No unread submissions for this source.
Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
source kaynak SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 37