Translation

Username "{user}" already taken.
55/320
Context English Turkish State
{time} ago {time} önce
You have been logged out due to inactivity. Uzun süredir bir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
You have been logged out due to password change Parolanız değiştirildiği için oturumunuz kapatıldı
SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Parola ya da iki aşamalı kimlik doğrulama kodu hatalı.
Your two-factor credentials have been reset successfully. İki aşamalı kimlik doğrulama bilgileriniz sıfırlandı.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. İki aşamalı kimlik doğrulama kodu doğrulanırken bir sorun çıktı. Lütfen yeniden deneyin.
Image updated. Görüntü güncellendi.
Preferences saved. Tercihler kaydedildi.
Preferences not updated.
Failed to update organization name.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Otomatik üretilen parolada bir sorun var. Kullanıcı eklenemedi. Lütfen yeniden deneyin.
Username "{user}" already taken. "{user}" kullanıcı adı başkası tarafından kullanılıyor.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Bu kullanıcı veritabanına kaydedilirken bir sorun çıktı. Lütfen yöneticinizi bilgilendirin.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. "{user}" kullanıcısı için iki aşamalı kimlik doğrulama kodu doğrulandı.
Name not updated: {} Ad güncellenmedi: {}
Deleted user '{user}'. '{user}' kullanıcısı silindi.
Test alert sent. Please check your email. Deneme uyarısı gönderildi. Lütfen e-postanızı denetleyin.
{source_name}'s collection deleted. {source_name} derlemeleri silindi.
No collections selected. Herhangi bir derleme seçilmemiş.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs.
Only admins can access this page. Bu sayfaya yalnızca yöneticiler erişebilir.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP parolaları 40 karakter uzunluğundadır - Henüz {num} karakter yazdınız.
Must be at least {num} characters long. En az {num} karakter uzunluğunda olmalıdır.
Cannot be longer than {num} characters. En fazla {num} karakter yazılabilir.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Bu kullanıcı adı geçersiz, çünkü yazılım tarafından içsel olarak kullanıma tahsis edilmiştir.
This field is required. Bu alanın doldurulması zorunludur.
You cannot send an empty reply. Boş bir yanıt gönderemezsiniz.

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Username "{user}" already taken.
"{user}" kullanıcı adı başkası tarafından kullanılıyor.
a year ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Username "{user}" already taken.
"{user}" kullanıcı adı halihazırda alınmışbaşkası tarafından kullanılıyor.
a year ago
User avatar kayazeren

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Username "{user}" already taken.
"{user}" kullanıcı adı başkası tarafından kullanılıyor.
2 years ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Username "{user}" already taken.
"{user}" kullanıcı adı halihazırda alınmış.
3 years ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

Username "{user}" already taken.
"{user}" kullanıcı adı halihazırda alınmış.
3 years ago
Browse all component changes
User avatar bernard

Resolved comment

Is this string used in the same context as "That username is already in use "? 1

If so, would it make sense to make them the same? i.e. replace the words "Username "{user}" already taken." with " Username is already in use"?

It would give some consistency with messages.

2 years ago
User avatar eloquence

Resolved comment

"That username is already in use" has since been removed, see https://github.com/freedomofpress/securedrop/pull/3131/files

6 months ago

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 13