Translation

The password you submitted is invalid. Password not changed.
55/600
Context English Turkish State
You can only upload PNG image files. Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Beklenmeyen bir sorun çıktı! Lütfen sistem yöneticinizi bilgilendirin.
Thanks. Your reply has been stored. Teşekkürler. Yanıtınız kaydedildi.
No collections selected for download. İndirilecek bir derleme seçilmemiş.
No collections selected for deletion. Silinecek bir derleme seçilmemiş.
No unread submissions for this source. Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
Account updated. Hesap güncellendi.
Login failed. Oturum açılamadı.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Lütfen yeniden oturum açmayı denemeden önce {seconds} saniye bekleyin.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Yeniden denemeden önce lütfen iki aşamalı kimlik doğrulama mobil uygulamanızdan yeni bir kod gelmesini bekleyin.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Gizli biçim hatalı: lütfen A-F arasındaki harfleri ve 0-9 arasındaki rakamları kullanın.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Gizli biçim hatalı: Gizli kod tek uzunlukta. Gizli kodu yanlış mı yazdınız?
Submission deleted. Gönderi silindi.
{num} collection deleted {num} derleme silindi
Name updated. Ad güncellendi.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Bir sorun çıktı. Yeni parola doğru olarak kaydedilmemiş olabilir. Hesabınızı kullanmaya devam edebilmeniz için parolayı yeniden sıfırlamanız gerekli.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Parola güncellendi. Parolanızı KeePassX veritabanınıza kaydetmeyi unutmayın. Yeni parola:
No unread submissions in selected collections. Seçilmiş derlemelerde okunmamış bir gönderi yok.
Close Kapat
Cancel İptal
1 doc 1 belge
1 message 1 ileti
1 unread 1 okunmamış
Change Secret Gizli Kodu Değiştir
HOTP Secret HOTP Gizli Kodu
CONTINUE DEVAM
Enable FreeOTP FreeOTP Etkinleştirilsin
You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. İşlem neredeyse bitti! İki aşamalı kimlik doğrulamasını sıfırlamak üzere FreeOTP kurulumu için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekli. Uygulamaya hesap bilgilerinizi yazdıktan sonra, uygulamada ürettiğiniz 6 rakamlı kodlardan birini yazarak iki aşamalı kimlik doğrulamasının düzgün bir şekilde kurulduğunu doğrulayın.
Install FreeOTP on your phone Telefonunuza FreeOTP kurun
Open the FreeOTP app FreeOTP uygulamasını açın

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola kötü!geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola kötü! Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
YazdığınıGirdiğiniz parola kötü! Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

You submitted a bad password!The password you submitted is invalid. Password not changed.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/utils.py:357
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 41