Translation

You can only upload PNG image files.
56/360
Context English Turkish State
Deleted user '{user}'. '{user}' kullanıcısı silindi.
Test alert sent. Please check your email. Deneme uyarısı gönderildi. Lütfen e-postanızı denetleyin.
Success! Başarılı!
The account and data for the source {} have been deleted. {} kaynağının hesap bilgileri ve verileri silindi.
Nothing Selected Herhangi Bir Şey Seçilmemiş
You must select one or more items. Bir ya da bir kaç öge seçmelisiniz.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. İndirme işleminiz bir dosya bulunamadığı için başarısız oldu. Bir yönetici sistem ve izleme günlüklerinde sorunla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir.
Only admins can access this page. Bu sayfaya yalnızca yöneticiler erişebilir.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP parolaları 40 karakter uzunluğundadır - sadece {num} karakter yazdınız.
Must be at least {num} character long. {num} karakterden az olamaz.
Cannot be longer than {num} character. {num} karakterden fazla olamaz.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Bu kullanıcı adı geçersiz, çünkü yazılım tarafından içsel olarak kullanıma tahsis edilmiştir.
This field is required. Bu alanın doldurulması zorunludur.
You cannot send an empty reply. Boş bir yanıt gönderemezsiniz.
File required. Dosya gerekli.
You can only upload PNG image files. Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Beklenmeyen bir sorun çıktı! Lütfen sistem yöneticinizi bilgilendirin.
Your reply has been stored. Yanıtınız kaydedildi.
You must select one or more items for download İndirilecek bir ya da bir kaç öge seçmelisiniz
You must select one or more items for deletion Silinecek bir ya da birkaç öge seçmelisiniz
No unread submissions for this source. Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.
Account updated. Hesap güncellendi.
<b>Login failed.</b> <b>Oturum açılamadı.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Lütfen yeniden oturum açmayı denemeden önce {num} saniye bekleyin.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Yeniden denemeden önce lütfen iki aşamalı kimlik doğrulama mobil uygulamanızdan yeni bir kod gelmesini bekleyin.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Gizli biçim hatalı: lütfen A-F arasındaki harfleri ve 0-9 arasındaki rakamları kullanın.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Gizli biçim hatalı: Gizli kod tek uzunlukta. Gizli kodu yanlış mı yazdınız?
The item has been deleted. Öge silindi.
No collections selected for deletion. Silinecek bir derleme seçilmemiş.
The account and all data for {n} source have been deleted. {n} kaynağın hesap bilgileri ve verileri silinecek.
You must select one or more items for deletion. Silinecek bir ya da birkaç öge seçmelisiniz.

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can only upload PNG image files.
Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
2 years ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can only upload PNG image files.
Yalnızca PNG resimbiçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
2 years ago
User avatar kayazeren

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can only upload PNG image files.
Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
2 years ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can only upload PNG image files.
Yalnızca PNG resim dosyalarını yükleyebilirsiniz.
2 years ago
User avatar orya

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can only upload PNG image files.
Yalnızca JPG/JPEG veya PNG resim dosyalarını yükleyebilirsiniz.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 32