Translation

Change Name and Admin Status
32/280
Context English Turkish State
Instance Configuration Örnek Yapılandırması
Alerts Uyarılar
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: OSSEC uygulamasının düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulamak için bir şifreli uyarı e-postası gönderin:
SEND TEST OSSEC ALERT OSSEC UYARI GÖNDERME DENEMESİ
Logo Image Logo Görseli
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: SecureDrop web arayüzünde görüntülenecek görseli buradan güncelleyebilirsiniz:
Recommended size: 500px * 450px Önerilen boyut: 500 piksel X 450 piksel
UPDATE LOGO LOGOYU GÜNCELLE
Submission Preferences Gönderim Tercihleri
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Kaynakların belge yüklemelerini engeller. Kaynaklar halen ileti gönderebilir.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES GÖNDERİM TERCİHLERİNİ GÜNCELLE
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Aşağıdaki dosya <strong>kalıcı bir şekilde silinmek</strong> üzere seçilmiş:
PERMANENTLY DELETE FILES DOSYALARI KALICI OLARAK SİL
Return to the list of documents for {source_name}… {source_name} belgelerinin listesine geri dön…
Edit user "{user}" "{user}" kullanıcısını düzenle
Change Name and Admin Status Ad ve Yönetici Durumunu Değiştir
UPDATE GÜNCELLE
Edit your account Hesabınızı düzenleyin
Change Name Ad Değiştir
Reset Password Parolayı Sıfırla
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop zar atma sistemi ile otomatik olarak oluşturulmuş parolalar kullanır.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Parolanız anında değiştirileceğinden, "Parolayı Sıfırla" düğmesine basmadan önce parolanızı kaydetmeniz gerekiyor.
Please enter your current password and two-factor code. Lütfen geçerli parolanızı ve iki aşamalı kimlik doğrulama kodunu yazın.
Current Password Geçerli Parola
Two-factor Code İki Aşamalı Kimlik Doğrulama Kodu
The user's password will be changed to: Kullanıcının parolası şu şekilde değiştirilecek:
Your password will be changed to: Parolanız şu şekilde değiştirilecek:
Reset Two-Factor Authentication İki Aşamalı Kimlik Doğrulamayı Sıfırla
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Bir kullanıcının iki aşamalı kimlik doğrulama bilgileri kaybolursa veya ele geçirilirse buradan sıfırlayabilirsiniz. <em>Bu işlemi yaparsanız, kullanıcının var olduğundan ve aygıtlarını yeni iki aşamalı kimlik doğrulama bilgilerine göre ayarlayabileceğinden emin olun. Yoksa kullanıcılar hesaplarına erişemez.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> İki aşamalı kimlik doğrulama bilgileriniz kaybolursa ya da ele geçirilirse ya da yeni bir aygıt edindiyseniz bilgilerinizi buradan sıfırlayabilirsiniz. <em>Bu işlemi yaparsanız, yeni aygıtınızı ayarladığından emin olun. Yoksa hesabınıza erişemezsiniz.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. İki aşamalı kimlik doğrulamayı sıfırlamak amacıyla FreeOTP gibi mobil uygulamalar için ilk seçeneği, YubiKey gibi fiziksel güvenlik anahtarları için ikinci seçeneği seçin.

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Ad ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Adı ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Adı ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Ad ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Ad Değişikliğiı ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name &amp;and Admin Status
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 130