Translation

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
157/1190
Context English Turkish State
Are you finished with the replies? Yanıtlarla işiniz bitti mi?
YES, DELETE ALL REPLIES EVET, TÜM YANITLARI SİL
NO, NOT YET HAYIR, DAHA DEĞİL
— No Messages — — Henüz Bir İleti Yok —
Page not found Sayfa bulunamadı
Sorry, we couldn't locate what you requested. Maalesef, isteğinizi yerine getiremiyoruz.
Important Önemli
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı etkinlik bilgilerini siler.
Why is there a warning about Tor2Web? Neden Tor2Web hakkında bir uyarı var?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. SecureDrop uygulamasına Tor2Web kullanarak bağlanmak anonim kalmanızı sağlamaz.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. İnternet kullanımını gözetleyen herhangi birinin (hükümetiniz, İnternet sağlayıcınız) sizin kim olduğunuzu belirleyebilir.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. Bunun yerine <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Tarayıcı</a> kullanmanızı <strong>önemle öneririz</strong>.
You Should Use Tor Browser Tor Tarayıcı Kullanmalısınız
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Tor Tarayıcı kullanmıyorsanız, <strong>anonim kalamayabilirsiniz</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Bilgi göndermek istiyorsanız, sitemize güvenli ve anonim bir şekilde erişmek için <a href="torproject.org/download.html.en">Tor Tarayıcı</a> kurmanız ve kullanmanız <strong>önemle önerilir</strong>.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Tor Tarayıcı uygulamasını indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları izleyin:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Tor Tarayıcı uygulamasını indirmenizin şüphe uyandırma olasılığı varsa ve e-posta sağlayıcınızın izlenme olasılığı daha düşük ise, <pre>gettor@torproject.org</pre> adresine bir e-posta atabilirsiniz. Bir bot yapmanız gerekenleri size yanıt olarak gönderir.
Why download the team's public key? Neden takımın açık anahtarını indirmelisiniz?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop dosya ve iletileri gönderildikleri anda şifreler. Dosya ve iletilerin gönderilmeden önce şifrelenmesi, verilerinizin SecureDrop sunucusuna ulaşmasından önce ek bir güvenlik katmanı sağlar.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: GPG şifreleme yazılımını biliyorsanız, gönderimlerinizi kendiniz şifrelemek isteyebilirsiniz. Bunun için şunları yapın:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar aşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. İndirdiğiniz anahtarı GPG anahtarlığınızda içe aktarın.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. <a href="{url}">Tails</a> kullanıyorsanız, indirdiğiniz <code>.asc</code> dosyasına çift tıklayarak anahtarı otomatik olarak içe aktarabilirsiniz.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Mac veya Linux kullanıyorsanız bir uçbirim (terminal) açın. Anahtarı şu komutla içe aktarabilirsiniz:<p><code>gpg --import /anahtarin/dizini/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Gönderinizi şifreleyin. Uçbirimi açın ve şu gpg komutunu girin:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /gonderi/dizini/gonderi_dosyasi</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Şifrelenmiş gönderilerinizi yükleyin. Şifrelenmiş dosyanın adı şifreli olmayan dosya ile aynı olur, yalnızca sonuna .gpg uzantısı eklenir (örneğin <code>ic_not.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Önemli:</strong> Anonim kalmak istiyorsanız, dosyanın GPG tarafından (<code>--sign</code> ya da <code>-s</code> parametreleriyle) imzalanmasına <strong>izin vermeyin</strong>. Yoksa GPG kimliğiniz açığa çıkar.
Back to submission page Gönderi sayfasına geri dön

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı uygulamasını indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları izleyin:
2 years ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı'y uygulamasını indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları takip edizleyin:
2 years ago
User avatar kayazeren

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı uygulamasını indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları izleyin:
2 years ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı'yı indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları takip edin:
3 years ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Tor Tarayıcı'yı indirmek ve kurmak için aşağıdaki adresi kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve açılacak sayfadaki adımları takip edin:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 288