Translation

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
190/1520
Context English Yoruba State
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. A <lágbára>fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ rọ̀ ọ́ </lágbára> kí o kúkú lo
<a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">aṣàwáríkiri Tor </a> náà.
You Should Use Tor Browser Ó Yẹ Kí O Lo Aṣàwáríkiri Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Bí o kò bá lo Aṣàwáríkiri Tor, o <strong>lè máà wà ní ipò àìlórúkọ</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Bí o bá fẹ́ ṣe-àfisílẹ̀ ìwífún sí oríi SecureDrop, a <lágbára>rọ̀ ọ́</lágbára> kí o fi Aṣàwáríkiri Tor sí orí ẹ̀rọọ̀ rẹ, kí o sì lò ó láti fi wọ inú ibùdóo wa pẹ̀lú ààbò àti ìpamọ́ ipò àìlórúkọ.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Gbé ẹ̀dà ojúlé lẹ́sẹẹsẹ sórí aṣàwáríkiriì rẹ, kí o sì tẹ̀lé ìtọ́nà náà láti gbà á sílẹ̀ àti fi Aṣàwáríkiri Tor sí orí ẹ̀rọọ̀ rẹ:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Bí gbígba Aṣàwáríkiri Tor sí orí ẹ̀rọọ̀ rẹ bá mú ìfura dání àti pé kò sí àrídájú wípé apèsè ìfìwéránṣẹ́ (ímeèlì) rẹ wà ní abẹ́ ìṣọ́, o lè kọ̀wé sí<pre>gettor@torproject.org</pre>, tí ẹ̀rọ yóò sì dáhùn pẹ̀lú ìtọ́nà ohun tí o ó ṣe.
Why download the team's public key? Kí ló dé tí ó fi yẹ kí akọ̀ròyìn ó gba kọ́kọ́rọ́ọ gbogboògbò sílẹ̀ sórí ẹ̀rọ?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop máa ń yí odù fáìlì àti iṣẹ́-ìjẹ́ padà fún ààbò ní kété tí o bá ti ṣe-àfisílẹ̀. Yíyí iṣẹ́-ìjẹ́ àti fáìlì padà-sì-odù-ààbò kí o tó ó ṣe-àfisílẹ̀ leè pèsè àlékún ìpele ààbò kí dátà rẹ ó dé apèsè SecureDrop náà.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Bí o bá mọ iṣẹ́-àrídìmú ìyí-data-padà-sí-odù-fún-ààbò GPG, ó lè hùn ọ́ kí o yí odù àfisílẹ̀ rẹ padà fún ààbò fúnraà rẹ. Láti ṣe bẹ́ẹ̀:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ṣàgbàsílẹ̀</a> kọ́kọ́rọ́ gbogboògbò náà. Fáìlì àyọkà náà ni kọ́kọ́rọ́ gbogboògbò pẹ̀lú <odù>.asc</odù>
Import it into your GPG keyring. Kó o wọlé sínúu GPG rẹ pẹ̀lú òrùkakọ́kọ́rọ́.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Bí o bá ń lo <a href="{url}">Tails</a>, o lè tẹ <odù>.asc</odù> fáìlì tí o ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàgbàsílẹ̀ẹ rẹ̀ lẹ́ẹ̀-mejì yóò sì di kíkó wọlé sí òrùkakọ́kọ́rọ́ọ̀ rẹ fúnra rẹ̀.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Bí o bá ń lo Mac/Linux, ṣí terminal. O leè kó kọ́kọ́rọ́ wọlé pẹ̀lú <odù>gpg --
kówọlé/ipaọ̀nà/sí/kọ́kọ́rọ́.asc</odù>.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Ṣàgbésí àfisílẹ̀ tí odùu rẹ̀ ti yí padà fún ààbò. Yóò ní orúkọ fáìlì kan náà bíi fáìlì tí a kò yí odùu rẹ̀ padà fún ààbò, pẹ̀lú .gpg ní ẹ̀yìn (fún àpẹẹrẹ <odù>àwòránan_roswell.pdf.gpg</odù>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <lágbára>Olobó:</lágbára> Bí o bá fẹ́ wà ní ipò àìlórúkọ, <lágbára>o kò gbọdọ̀ </lágbára> lo GPG láti fi ọwọ́ bọ fáìlì náà tí o yí odùu rẹ̀ padà fún ààbò (pẹ̀lú <odù>--fi ọwọ́ bọ</odù> tàbí <odù>-s</odù> àsíá) nítorí èyí yóò fi ìdánimọ̀ GPG rẹ hàn wá.
Back to submission page Padà sí ojú-ìwé asàfisílẹ̀

Loading…

User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropYoruba

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
6 months ago
Browse all component changes
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

Examples should always be translated since we should never expose the international users to English, especially since many won’t understand nor read English.

6 months ago
User avatar eloquence

Source string comment

Yes, I agree it's best to translate this example. Is there a technical reason you're commenting on it? As far as I can tell, the whole string is ready for translation.

6 months ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

@eloquence No technical reason, but Kushal said we shouldn’t translate the example (hence the translations beeing reverted to an example in English), which I stronglly disagree with.

6 months ago

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Comments

There are 3 comments for this string.

View

Glossary

English Yoruba
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
securedrop/translations/yo/LC_MESSAGES/messages.po, string 299