Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
300/3020
Context English Yoruba State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Orúkọ-odù yìí ni ohun tí o ó lò ní ọjọ́ iwájú tí o ó fi máa gba iṣẹ́-ìjẹ́ láti ọwọ́ọ àwọn oníròyìn-in wa ní ìfèsì sí ohun tí o kọ sí wa.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Nítorí pé a kò ń tọpa àwọn tó ń lo <strong>SecureDrop</strong>
wa,
ní ọjọ́ iwájú, orúkọ-odù yìí ni yóò jẹ́ ọ̀nà kan ṣoṣo tí a ó máa fi bá ọ tàkùrọ̀sọ nígbàkúùgbà tí a bá ní
àwọn
ìbéèrè tàbí bí a bá fẹ́ àlàyé sí i. Kò jọ ti ọ̀rọ̀-ìfiwọlé, kò sí bí o ti lè ṣe rí orúkọ-odù tí o bá sọnù gbà padà.
Kò jọ ti ọ̀rọ̀-ìfiwọlé, kò sí bí o ti lè ṣe rí orúkọ-odù tí o bá sọnù gbà padà.
SUBMIT DOCUMENTS
TARI ÌWÉ-ÌRÍDÌÍ
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
Tor Browser rẹ<a id="yọ-js" href=""><lágbára>kò ní Ààtò Ààbò</strong></a> tó tó. Lo bọ́tììnì <img src="{àmì ìdámọ̀}" alt="àmì ìdámọ̀ apata"> &nbsp;ní oríi pátákòirinṣẹ́ aṣàwáríkiriì rẹ láti pààrọ rẹ̀.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>A fi òǹtẹ̀ lu Aṣàwáríkiriì Tor fún ọ bí o bá fẹ́ lo SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Kọ́ bí o ṣe lè fi sí orí ẹ̀rọ</a>, tàbí kí o tẹ̀síwájú láì ka ìkìlọ̀ yìí kún.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<lágbára>A gbà ọ́ níyànjú kí o lo ẹ̀da Aṣàwáríkiri Tor fún ẹ̀rọ àgbélétábìlì fún SecureDrop, nítorí Orfox kò pèsè ààbò àti àìlórúkọ bíi ẹ̀dà ti ẹ̀rọ-àgbélétábìlì.</lágbára> <a id="fòǹtẹ̀lu-tor" href="{url_aṣàwáríkiri_tor}">Kọ́ bí o ṣe lè fi sí orí ẹ̀rọ</a>, tàbí kí o tẹ̀síwájú láì ka ìkìlọ̀ yìí kún.
First submission
Àfisílẹ̀ àkọ́kọ́
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Ìgbà àkọ́kọ́ tí o ó lo SecureDrop wa? Bẹ̀rẹ̀ níbí.
GET STARTED
BẸ̀RẸ̀
Return visit
Àbẹ̀wò padà
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
O ti ní orúkọ-odù tẹ́lẹ̀? Wo èsì tàbí fi nǹkan tuntun sílẹ̀.

Loading…

None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropYoruba

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
3 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Python brace format

Following format strings are wrong: {tor_browser_url}

XML markup

XML tags in translation do not match source

Glossary

English Yoruba
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/yo/LC_MESSAGES/messages.po, string 206