User avatar

Aiiida

@Aiiida Joined on Sept. 8, 2018

189 translations

Lithuanian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 61% 4,881 43,820 556 219 127

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Jeigu jau esate susipažinęs su GPG užšifravimo programine įranga, pateikiamus duomenis galite užšifruoti patys. Tam padaryti:
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop užšifruoja failus ir žinutes po jų išsiuntimo. Užšifruoti žinutes ir failus prieš siuntimą gali suteikti papildomą saugumo lygį prieš jūsų duomenims pasiekiant SecureDrop serverį.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Bet kam, sekančiam jūsų interneto veiklą (jūsų valstybei, interneto paslaugų tiekėjui), būtų įmanoma jus identifikuoti.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijungiant prie SecureDrop.
2 years ago
User avatar Aiiida

Pushed changes

SecureDrop / SecureDrop

Pushed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

Committed changes

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Committed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijuniant prie SecureDrop.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Why is there a warning about Tor2Web?
Kodėl Tor2Web naudojimui yra įspėjimas?
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Sorry, we couldn't locate what you requested.
Atsiprašome, neradome, ko ieškote.
2 years ago
Browse all changes for user