Username MikkCZ
Full name Michal Stanke
Translations made 268
Suggestions made 7
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Jan. 12, 2020, 10:46 a.m.
Registration date Sept. 10, 2019, 3:45 p.m.

Projects

SecureDrop

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

MikkCZ

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropCzech

Delete Confirmation
Potvrzenídit smazání
a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / desktopCzech

SecureDrop Source Interface
SecureDrop rozhraní zdroje
a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / desktopCzech

SecureDrop Journalist Interface
SecureDrop rozhraní novináře
a year ago
MikkCZ

New contributor

SecureDrop / desktopCzech

New contributor a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Back to submission page
Zpátky na stránku podání
a year ago
MikkCZ

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Pokud používáte <a href="{url}">Tails</a>, můžete dvojkliknout napoklepejte na soubor <code>.asc</code> soubor, který jste právě stáhl/a ai, a ten bude automaticky importován do Vvaší klíčenky.
a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Import it into your GPG keyring.
Importujte jej do Vvaší GPG klíčenky.
a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Pokud ovládáte software GPG, možná si chcůžete zašifrovat si informace sám/ai. K tomu je třeba dodržet následující kroky:
a year ago
MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop šifruje soubory a zprávy až po jejich odeslání. Zašifrování zpráv a souborů před jejich odesláním může poskytnout extra ochranu než Vvaše data dorazí na server SecureDropu.
a year ago
MikkCZ

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Pokud existuje možnost, že stažení prohlížeče Tor vzbudí podezření, a Vle vaše e-mailová schránka nejspíše není monitorovaná, můžete poslat není, pošlete e-mail na <pre>gettor@torproject.org</pre> a dostanete automatickou odpoveěď s instrukcemi.
a year ago
Browse all changes for user