Username SilverXp
Full name Thom
Translations made 225
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Oct. 3, 2020, 8:31 a.m.
Registration date April 21, 2018, 9:30 a.m.

Projects

SecureDrop

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
3 weeks ago
SilverXp

Committed changes

SecureDrop / SecureDropDutch

Committed changes 3 weeks ago
SilverXp

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

You can only upload PNG image files.
U kunt alleen PNG-afbeeldingsbestanden uploaden.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}.
HOTP -geheimen zijn 40 tekens lang - u heeft er {num_chars} ingevoerd.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Er istrad een fout opgetreden bij het opslaan van deze gebruiker in de database. Neem contact op met uw beheerder.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

Username "{user}" already taken.
Gebruikersnaam "{user}" is al in gebruik.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Er iwas een fout opgetreden tijdensprobleem bij de verificatie van de tweestapsauthenticatietoken. Probeer het nogmaals.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

You have been logged out due to inactivity.
U bent uitgelogd wegens inactiviteit uitgelogd.
3 weeks ago
SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

RESET SECURITY KEY CREDENTIALS
HERSTEL INSTELLINGEN VOOR BEVEILIGINGSSLEUTEL
3 weeks ago
Browse all changes for user