User avatar

Øyvind Bye Skille

@byeskille Joined on July 19, 2017

422 translations 1 suggestion 6 comments

Norwegian Bokmål

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering har gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
a month ago
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Last så opp din krypterte innsendelse. Det vil ha samme filnavnet som den ukrypterte filen, men med .gpg-filendelse (f.eks. <code>internal_memot_notat.pdf.gpg</code>)
a month ago
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>TipsViktig:</strong> Om du ønsker å være helt anonym, <strong>ikke</strong> bruk GPG for å signere den krypterte filen (med <code>--sign</code> eller <code>-s</code> flagget på kommandolinjen) fordi dette vil avsløre din GPG-identitet.
2 months ago
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Last så opp din krypterte innsendelse. Det vil ha samme filnavnet som den ukrypterte filen, men med .gpg-filendelse (f.eks. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
2 months ago
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submissiolassering/på/disken/for/innsendelsen</code>
2 months ago
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
2 months ago
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Krypter innsendelsen din. Åpne terminalen og skriv inn denne gpg-kommandoen:
2 months ago
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Om du bruker Mac/OS eller Linux, åpne terminalen. Du kan importere nøkkelen med følgende kommando:<p> <code>gpg --import /plassering/på/disken/for/key.asc{submission_key_fpr_filename}</code>.</p>
2 months ago
Browse all changes for user