User avatar

eckeman

@eckeman Joined on Oct. 21, 2020

6 suggestions 6 pending suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste innehålla minst {min_chars} tecken.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Inget användarkonto skapades. Vänligen försök igen.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Det uppstod ett fel vid bekräftelse av tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
a month ago
Browse all changes for user