Username jonas.waga
Full name Jonas Waga
Translations made 515
Suggestions made 2
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Oct. 21, 2020, 7:09 a.m.
Registration date Feb. 22, 2018, 1:35 p.m.

Projects

SecureDrop

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Kryptera din inlämning. Öppna terminalen och skriv in följande gpg kommando:
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den kommer att sparas somi en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Det uppstod ett tillfälligt fel vid skapandet av ditt konto. Vänligen försök igen.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Change Name and Admin Status
Ändra namn och administratörsstatus
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Uppdatering krävs:</strong> Dina SecureDrop-servrar kör fortfarande v2 onion services, som fasas ut av säkerhetsskäl. I Februari 2021 villkommer v2 onion service stängas av, och det kan bli omöjligt att nå dina SecureDrop-servrar. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Lär mer</a>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Lösenordet du angav är ogiltigt! Lösenordet har inte ändrats.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Kan inte vara längre än {max_chars} tecken.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste vara minst {min_chars} tecken långt.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ifall du använder MmacOS eller Linux, öppna terminalen. Du kan importera nyckeln med kommandot:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
4 weeks ago
Browse all changes for user