User avatar

michaela-bot

@michaela-bot Joined on July 20, 2019

337 translations 27 suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Toru na tomto zařízení.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byl/ai odhlášen/ai. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} smazána.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Deleted user '{user}'.
Uživatel „{user}“ byl smazán.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You have been logged out due to inactivity.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Důležité:</strong> Chcete-li zůstat v anonymitě, <strong>nepoužívejte</strong> GPG k podepsání zašifrovaného souboru (s <code>--sign</code> nebo <code>-s</code>), čímž byste odhalil/ai svou identitu.
a month ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
a month ago
Browse all changes for user