User avatar

Orhan

@orya Joined on June 19, 2018

46 translations 1 comment

Turkish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 67% 3,809 34,548 429 239 119

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
GPG hakkında bilginiz varsa, dosya ve iletilerinizi göndermeden önce <a href="{url}" class="text-link">herkese açık anahtarımızı</a> kullanarak şifreleyebilirsiniz.
a year ago
User avatar orya

Comment added

SecureDrop / SecureDropTurkish

İletiler Gönderin olması daha doğru değil mi @kayazeren?

a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You must enter a message.
Bir ileti yazmalısınız.
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

RESET SECURITY KEY CREDENTIALS
FİZİKSEL GÜVENLİK ANAHTARI KİMLİK BİLGİLERİNİ SIFIRLA
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

RESET MOBILE APP CREDENTIALS
MOBİL UYGULAMA KİMLİK BİLGİLERİNİ SIFIRLA
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one.
İki aşamalı kimlik doğrulamayı sıfırlamak amacıyla FreeOTP gibi mobil uygulamalar için ilk seçeneği, YubiKey gibi fiziksel güvenlik anahtarları için ikinci seçeneği seçin.
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Submission Preferences
Gönderim AyarlarıTercihleri
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

UPDATE SUBMISSION PREFERENCES
GÖNDERİM AYARLARINITERCİHLERİNİ GÜNCELLE
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with this account by entering the following two-factor secret into the app:
Barkodu okutamıyor musunuz? Şu iki aşamalı kimlik doğrulama parolasını uygulamaya yazarak FreeOTP ile bu hesabı el ile eşleştirebilirsiniz:
a year ago
User avatar orya

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Neredeyse bitti! Yeni kullanıcıyı eklemeyi tamamlamak için, kullanıcıdan aşağıdaki adımları izlemesini ve FreeOTP ile iki aşamalı kimlik doğrulamasını kurmasını isteyin. Uygulamaya bu hesap için bir kayıt eklendiğinde, uygulamanın ürettiği 6 haneli doğrulama kodlarından birini yazmalarını isteyin ve iki aşamalı kimlik doğrulamasının doğru bir şekilde kurulduğunu doğrulayın.
a year ago
Browse all changes for user