User avatar

tekrei

@tekrei Joined on Dec. 6, 2017

374 translations 4 suggestions

Turkish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 69% 3,323 32,660 425 194 107

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar tekrei

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
Tor Browser Tarayıcı<a id="disable-js" href=""><strong>Güvenlik Düzeyi</strong></a> çok düşük. Tor Browser araç çubuğundaki <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>İpucuÖnemli:</strong> Anonim kalmak istiyorsanız, dosyanın GPG tarafından (<code>--sign</code> ya da <code>-s</code> parametreleriyle) imzalanmasına <strong>izin vermeyin</strong>. Yoksa GPG kimliğiniz açığa çıkar.
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Şifrelenmiş gönderilerinizi yükleyin. AdŞifrelenmiş dosyanın adı şifreli olmayan dosya ile aynı olur. Y, yalnız enca sonuna .gpg uzantısı eklenir (örneğin <code>gizli_belgeleric_not.pdf.gpg</code>)
2 months ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /gonderi/dizini/gonderi_dosyasi</code>
2 months ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Gönderinizi şifreleyin. Uçbirimi açın ve şu gpg komutunu girin:
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Mac/ veya Linux kullanıyorsanız bir uçbirim (terminal) açın. Anahtarı <code>gpg --import /dosyanin/bulundugu/dizin/key.asc</code> komutunu kullanarak içe aktarabilirsiniz.şu komutla içe aktarabilirsiniz:<p><code>gpg --import /anahtarin/dizini/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar <code>.asc</code> uzantısına sahip bir metin dosyasıdıraşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
Bunun yerine <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Tarayıcı</a> kullanmanızı <strong>önemle öneririz</strong>.
2 months ago
User avatar tekrei

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor BrowserTarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor BrowserTarayıcı işlemlerini siler.
2 months ago
Browse all changes for user