Username vgezer
Full name Volkan
Translations made 495
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Oct. 8, 2020, 8:56 a.m.
Registration date Jan. 11, 2018, 10:59 a.m.

Projects

SecureDrop

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Ad ve Yönetici Durumunu Değiştir
2 weeks ago
vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı etkinlik bilgilerini siler.
2 weeks ago
vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Submit Messages
İleti Gönderin
2 weeks ago
vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
2 weeks ago
vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes 2 weeks ago
vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes 2 weeks ago
vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes 2 weeks ago
vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Güncelleme Gerekiyor:</strong> SecureDrop sunucularınız hala, güvenlik nedenleriyle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan onion hizmetlerinin 2. sürümünü kullanıyor. 2021 yılı Şubat ayında onion hizmetleri 2. sürümü devre dışı bırakılacaktır, bu durumda SecureDrop sunucularınız erişilemez hale gelebilir. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Daha Fazlasını Öğren</a>
2 weeks ago
vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
2 weeks ago
vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı işlemetkinlik bilgilerini siler.
2 weeks ago
Browse all changes for user