Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop 84% 84% 41 609 4 9 43 Browse
Language code pl
Text direction Left to right
Plural: Default plural 2 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural equation n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropPolish

Committed changes 2 months ago
Ponieważ nie używamy żadnego z tradycyjnych sposobów śledzeniaimy użytkowników naszego <strong> SecureDrop </strong>,
używanie Twojego kryptonimu podczas przyszłych odwiedzin to jedyny sposób jaki mamy, aby się z Tobą komunikować
w przypadku pytań lub zainteresowaniema dodatkowymi dokumentami. W przeciwieństwie do haseł, nie ma sposobu na odzyskanie zagipomnioanego kryptonimu.
2 months ago
SecureDrop jest projektem Freedom of the Press Foundation.
2 months ago
Proszę zauważ: Udostępnianie wrażliwych dokumentów może być dla Ciebie ryzykowne, nawet jeśli korzystasz z Tor oraz SecureDrop.
2 months ago
Musisz wprowadzić wiadomość lub wybrać plik do przesłania.
2 months ago
Czy napewno chcesz usunąć zbiory o pojemności {size}wybrane zbiory?
2 months ago
ewelinawilkosz

Translation changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Usuń zaznaczenie gwiazdkęą
2 months ago
ewelinawilkosz

Translation changed

SecureDrop / SecureDropPolish

GOznacz gwiazdkaą
2 months ago
Zresetuj dane uwierzytelniające klucza bezpieczeństwa
2 months ago
Zresetuj dane uwierzytelniające aplikacji mobilnej
2 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.